En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetslöshet

Arbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-05-28

AGB – Försäkring om avgångsbidrag

AGB-försäkringen gäller för privatanställda arbetare, det vill säga avtalsområdet LO-Privat.

När har du rätt till AGB?

Du kan har rätt till ersättning från avgångsbidragsförsäkringen AGB om du:

  • blir uppsagd från din tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist och den driftsmässiga förändringen i företaget leder till en varaktig minskning av personalstyrkan,
  • har fyllt 40 år när din tillsvidareanställning upphör,
  • har tjänat in minst 50 månaders anställningstid under en femårsperiod hos en eller flera AGB-anslutna arbetsgivare. Femårsperioden räknas utifrån tillsvidareanställningens upphörande.
  • Du har rätt till AGB längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

När har du inte rätt till AGB?

Du har inte rätt till någon ersättning om du inom tre månader blir återanställd i företaget eller om om du får jobb någon annanstans i samma koncern. (Om arbetstiden i den nya anställningen är lägre än i den gamla, kan du dock få ut en del av AGB-beloppet.) AGB kan inte heller betalas ut om du utan godtagbart skäl avböjer erbjudande om återanställning av skäl som lett eller skulle ha lett till avstängning av ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Vid företagsköp, överlåtelse av verksamhet och liknande ska det övertagande företaget i princip också överta all personal. Du har normalt inte rätt till AGB-ersättning om du haft rätt att låta din anställning övergå till det förvärvande företaget men tackat nej – och till följd av detta blir uppsagd av det överlåtande företaget.

Du har inte rätt till AGB om Försäkringskassan beviljar dig hel sjukersättning innan din anställning upphör.

Särskilda skäl

Enligt försäkringsvillkoren kan AGB utbetalas om den så kallade AGB-nämnden, som är rådgivande till AFA Livförsäkring, anser att särskilda skäl föreligger till att du avböjt fortsatt anställning enligt ovan.

Ersättning

Ersättning betalas ut i form av ett skattepliktigt engångsbelopp då anställningen upphör. Beloppets storlek bestäms av din ålder vid friställningen. Hel ersättning från AGB ligger under 2020 på mellan 36 487 och 53 064 kronor, beroende på ålder. Bara som en påminnelse: Du måste ha fyllt 40 år senast den sista anställningsdagen för att ha rätt till AGB-ersättning.

AGB bestäms också av din arbetstid. Arbetstiden vid tidpunkten för uppsägningen påverkar ersättningen så att du får helt AGB-belopp vid heltidsanställning, halvt belopp vid halvtid och så vidare.

Om du blir uppsagd från din tillsvidareanställning och inom tre månader påbörjar en ny anställning i samma företag eller inom koncernen men med en kortare arbetstid kan du ha rätt till del av beloppet. Om du senare blir uppsagd från denna anställning kan du ha rätt till ytterligare ersättning.

Du kan dock som mest få ett helt AGB från en anställnings upphörande och under en därefter löpande femårsperiod.

Anmälan

Tänk på tidsgränserna när anmälan senast ska ha kommit in till AFA Försäkring. Annars går rätten till AGB-förmånerna förlorad. Anmälan till AGB ska göras inom två år räknat från det datum då du slutade din tillsvidareanställning.

Om du har blivit uppsagd ska du själv skicka in ansökan. Det kan också vara arbetsgivaren, vilken kanske är det vanliga i de fall då det är många som sägs upp samtidigt. Men det gäller för var och en – och för det lokala facket! – att kontrollera att det blir gjort!

AGB-blankett utan bilagor

För AGB-anmälan finns inget webbformulär, däremot kan både du och arbetsgivaren använda anmälningsfunktionen på www.afaforsakring.se för att ladda hem blanketten. (Du kan också använda direktadressen till pdf-filen – se bildtexten.) Om du vill kan du fylla i blanketten på skärmen och sedan printa ut, underteckna och skicka in.

Ansökningsblanketten för AGB består av två sidor. På den första sidan fyller arbetsgivaren i hela sidan. På blankettens andra sida fortsätter arbetsgivaren och fyller i den översta halvan, det vill säga avsnitten 8, 9 och 10.

Du själv som blivit uppsagd, fyller i den andra halvan av blankettens andrasida (avsnitten 11 och 12). Observera raderna där du ska fylla i dina tidigare arbetsgivare under den senaste femårsperioden.

Detta är viktigt!

AGB-försäkringen gäller med fem års kvalifikationstid. Du måste alltså ha varit anställd med kollektivavtal där AGB ingår i minst fem år för att få ersättning. Men du behöver inte ha fullgjort hela tiden i det företag där du förlorar jobbet. Alla anställningar hos en eller flera AGB-anslutna arbetsgivare räknas.

Du behöver inte vara arbetslös för att ha rätt till ersättning. Skicka in anmälan så utreder AFA Försäkring om du kan få ersättning.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner