En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-05-26

AGS-fonden – stöd till arbetslivsinriktad rehabilitering

LO och Svenskt Näringsliv har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel till individuell rehabilitering. För anställda på ett företag med kollektivavtal/hängavtal fungerar det så att arbetsgivaren kan få ekonomisk ersättning för hälften av sina kostnader när någon av de anställda genomgår förebyggande insatser eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förutsättningar för stöd

Grundförutsättningen är alltså att Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller på arbetsplatsen. Den anställda som detta gäller ska också ha ett styrkt rehabiliteringsbehov och det ska finnas en plan för återgång i arbete.

AFA Försäkring bedömer i varje enskilt ärende om kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan betalas.

Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan ersättning betalas:

  • under tid då Försäkringskassan betalar så kallad förebyggande sjukpenning, eller
  • vid behandlingssamtal som sker hos psykolog eller legitimerad psykoterapeut, eller
  • vid missbruks- eller beroendebehandling.

Vem ansöker?

Ansökan kan antingen skickas in av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Den som skickar in ansökan behöver en fullmakt från den person som ska genomgå de förebyggande insatserna eller rehabiliteringen. Ansökan finns här.

Där finns även information om vilka handlingar som behöver bifogas, till exempel utredning/plan för återgång i arbete.

Hur stor är ersättningen?

  • Upp till halva kostnaden för rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte.
  • Om den som ska genomgå rehabiliteringen är arbetslös kan ersättning betalas med upp till 75 procent av kostnaden men högst 37 500 kronor.
  • Resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, Arbetsförmedlingen eller annan står för.
  • Ersättning betalas inte för lönekostnader, tekniska hjälpmedel, eller om maskiner eller arbetsplatser behöver byggas om.

AFA Försäkrings Kundcenter kan svara på frågor, telefon 0771-88 00 99.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner