En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-06-02

AGS – kollektivavtalets kompletterande sjukförsäkring

Ansök online i första hand

Du väljer själv vilket som känns bekvämast för dig: anmäla på webben eller fylla i och posta en pappersblankett. Sex av sju använder dock redan AFA Försäkrings webbanmälan – gör det du också! Läs mer om hur du använder den och vilka fördelarna är.

 

Glöm inte att ansöka om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS om du fortfarande är sjuk efter 14 dagar. Tänk också på att AGS kan gälla enligt efterskyddsregler även efter det att anställningen har upphört. Ansök på http://www.afaforsakring.se.

Sjukanmälan till AGS är viktig! Förutom dagsersättningen, gäller din AGS-anmälan också för den premiebefrielseförsäkring som är kopplad till avtalspensionen. När du är i arbete eller har sjuklön från arbetsgivaren så betalar arbetsgivaren in premien; när du är sjuk längre än 14 dagar gör premiebefrielseförsäkringen det. Läs mer i avsnittet Föräldraförmåner.

Har du glömt att göra en AGS-anmälan för en tidigare sjukperiod? Eller missat att söka AGS-ersättning vid sjukersättning/aktivitetsersättning (tidigare: sjukbidrag eller förtidspension)? Gör det nu! Pengar kan betalas ut retroaktivt för ersättningsberättigade fall från och med september 1972, när försäkringen trädde i kraft!

AGS-anmälan – samma frågor på webbanmälan och på pappersblanketten

AFA Försäkring rekommenderar att du använder webbanmälan i första hand.

Ett tips: Om du är tveksam till webbanmälan, titta gärna på AGS-blankettens frågor för att bekanta dig med dem innan du fyller i anmälan på webben. Frågorna på pappersblanketten är i huvudsak desamma som på webbanmälan.

Blankettanvisningar (om du använder pappersblankett)

  • Blankettens framsida: Den fyller du i själv och undertecknar.
  • Blankettens baksida: Din arbetsgivare fyller i och undertecknar.
  • Glöm inte att bifoga en kopia av läkarintyget och eventuella andra handlingar som AFA Försäkring behöver – de räknas upp i en ruta mellan avsnitt 5 och 6 på blankettens förstasida.
  • Kontrollera att korrekt personnummer finns på alla handlingar.

Sjukanmälningsdag

Sjukanmälningsdagen är den dag då du gjorde sjukanmälan till arbetsgivaren. Om du saknar rätt till sjuklön skriver du istället in dagen för sjukanmälan till Försäkringskassan här.

Sjukpenninggrundande inkomst (årsinkomst) vid insjuknandet

Ska alltså vara din årsinkomst vid insjuknandet, även om du fått högre/lägre lön därefter. Din arbetsgivare har uppgift om din årsinkomst när du blev sjuk.

Har du anmält arbetsskada?

Kryssa ja eller nej på frågan under avsnitt 2 ”Är sjukskrivningen anmäld som arbetsskada till Försäkringskassan?” Tänk på att arbetsskada alltid ska anmälas (av dig, facket och arbetsgivaren på samma blanketter) till både AFA Försäkring och Försäkringskassan – se kapitlet Arbetsskada längre fram i Blankettguiden.

Flera arbetsgivare

Ska alltid anges, liksom din årsinkomst från annan arbetsgivare om du har en sådan. Det kan ha stor betydelse för ersättningens storlek. Du kan bara få ersättning för inkomst från anställning som omfattas av AGS.

Glöm inte fullmakten!

Avsnitt 6 på blanketten är det viktigt att du undertecknar. Fullmakten behövs för att AFA Försäkring ska kunna handlägga din ansökan om ersättning. (På webbanmälan kryssar du i en ruta som gäller fullmakten.)

Efterskydd om du inte längre är anställd

AGS har ett efterskydd på 720 ”friska” dagar. Blir du sjuk under efterskyddstiden (och uppfyller kraven för AGS i övrigt), har du rätt till ersättning från AGS som om du vore anställd. Efterskyddstiden förlängs med det antal dagar som du varit sjuk.

Som arbetslös under efterskyddstiden, gör följande:

  • Bifoga ett arbetsgivarintyg på den senaste anställningen. Om du av någon anledning inte har eller kan få fram ett arbetsgivarintyg, lämna uppgift på ett separat papper om anställningstid samt namn, adress och telefon till den senaste arbetsgivaren.
  • Om du haft aktivitetsstöd från Försäkringskassan, ska du bifoga en kopia av Försäkringskassans intyg för ersättningsperioden.

Skicka in nya läkarintyg och beslut om sjukersättning/aktivitetsersättning

Om sjukskrivningstiden förlängs, ska du skicka en ny kopia av läkarintyget till AFA Försäkring.

Om Försäkringskassan beviljar dig sjukersättning eller aktivitetsersättning har du rätt till kompletterande månadsersättning från AGS.

Skicka in en kopia av Försäkringskassans skriftliga beslut till AFA Försäkring. Tänk på att det kan ha gått en tid mellan det att AGS-dagsersättningen upphörde (sjukdag 360) och kassans beslut. Du måste själv ansöka om månadsersättning hos AFA Försäkring. Det går ingen automatisk ”signal” från Försäkringskassan till AFA Försäkring om att du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Bifoga uppgift från Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst vid insjuknandet och utbetald sjukpenning.

Sjukskrivning och återgång i arbete – en gemensam arbetsuppgift i det lokala facket

Reglerna för sjukpenning med mera i socialförsäkringsbalken är omfattade. Regelverket är sedan 2008 också utformat så att det inte i alla delar går i takt med arbetsrätten.

Arbetsrätten och arbetsgivarens ansvar för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering gäller visserligen oförändrade – men i praktiken krävs ett aktivt och offensivt lokalt fackligt arbete för att säkerställa att medlemmar inte kommer i kläm. Det förstärkta anställningsskyddet vid sjukdom gäller men det är upp till det lokala facket att bevaka att det inte urholkas och att arbetsgivaren lever upp till sina skyldigheter enligt lag och avtal.

De fackliga arbetsuppgifterna är gemensamma, ett lagarbete. Det är inte du ensam som försäkringsinformatör som ska göra det, och inte heller skyddsombudet ensam. Hela det lokala facket måste engagera sig.

Gå in på LOs och förbundens sajt Åter till arbetet (http://www.lo.se/start/ater_till_arbetet) och läs mer!

Månadsersättning numera även ”över taket”
Sedan 2012 betalas månadsersättning även på inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp. Alla som har nybeviljats sjuk- eller aktivitetsersättning efter den 1 januari 2012 omfattas av förbättringen.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner