En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Pension

Pension

Senast uppdaterad 2020-06-02

Allmänt om efterlevandeskydd i avtalspensionen

Efterlevandeskydd kan vara av två slag: Återbetalningsskydd och familjeskydd. Här skiljer sig de två avtalspensionsplanerna åt.

  • Avtalspension SAF-LO innehåller inga efterlevandeskydd i sin grundutformning. Vill du ha efterlevandeskydd, måste du göra ett aktivt val och göra tillval av antingen återbetalningsskydd eller familjeskydd eller båda.
  • I Gemensam Tjänstepension GTP, ingår inget återbetalningsskydd men däremot GTP Familjeskydd i grundutformningen. Vill du göra tillval av åter­betalningsskydd, måste du göra ett aktivt val.

Vad är återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd innebär att det samlade värdet av ditt pensionskapital betalas ut till dina efterlevande.

  • Om du dör före pensioneringen: Utbetalning till dina efterlevande under fem års tid.
  • Om du dör efter pensioneringen och har valt livsvarig pension till dig själv: Utbetalning till dina efterlevande under max 20 år.
  • Om du dör efter pensioneringen och har valt temporär utbetalning, exempelvis att ta ut pensionen under 10 års tid: Utbetalning till dina efterlevande under de år som återstår. Exempel: Du avlider när du hunnit ta ut pension i fyra år. Dina efterlevande får utbetalningar under sex år.

Vad är familjeskydd i Avtalspension SAF-LO?

Familjeskydd är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut till förmånstagare i 5, 10, 15 eller 20 års tid. Du kan välja mellan 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp att betalas ut per år under den utbetalningstid som du valt.

Försäkringsskyddet upphör att gälla den 31 december det år under vilket du fyller 65 år. Om du väljer bort familjeskyddet tidigare upphör det att gälla den 31 december det år du säger upp skyddet. Försäkringsgivare är AFA Försäkring.

Premien för familjeskyddet varierar beroende på hur många prisbasbelopp du väljer och hur lång utbetalningstiden ska vara.

Tänk på att familjeskydd är ett både dyrt och riskabelt sätt att ordna sitt efterlevandeskydd. Exempel: Om du något år inte lyckas tjäna in tillräckligt i pensionspremie för att det ska täcka premiekostnaden för familjeskyddet, halkar du ur försäkringen! Teckna en grupplivförsäkring i stället eller bygg på de grupplivförsäkringar du redan har (kolla med ditt förbund!).

 

Hur mycket kostar det?
Premietabell för familjeskyddet hittar du på Foras hemsida www.fora.se – eller ring Foras kundservice på telefon 08-787 40 10.

GTP Familjeskydd ingår automatiskt i Gemensam Tjänstepension GTP

GTP Familjeskydd innebär att två förhöjda prisbasbelopp per år kan betalas till i första hand make, registrerad parter eller sambo under fem års tid. Om vuxen efterlevande inte finns, betalas försäkringsbeloppet till arvsberättigade barn. Denna fördelning, enligt det generella förmånstagarförordnandet, kan ändras.

För att omfattas av GTP Familjeskydd ska du ha fyllt 18 år men inte 65 år och påbörjat en tillsvidareanställning för att utföra arbete, under minst tre kalendermånader.

Du kan inte välja bort GTP Familjeskydd, eftersom det ingår som en obligatorisk del i grundutformningen av Gemensam Tjänstepension GTP.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner