En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetslöshet

Arbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-05-28

Anmälan till arbetslöshetsförsäkringen

A-kassan

Är du medlem i ett LO-fackförbund är du i regel också med i förbundets a-kassa. För dem som arbetar utan att vara knutna till ett bestämt verksamhetsområde (oftast unga med flera tillfälliga anställningar) finns den statliga Alfakassan.

Så gör du arbetslöshetsanmälan

Om du har blivit arbetslös, ska du anmäla detta till a-kassan. Det finns ingen pappersblankett längre för att ansöka om ersättning, så du måste ansluta dig till din a-kassas ”Mina sidor”.  Där gör du din arbetslöshetsanmälan och sköter andra ärenden digitalt via webben.

När det gäller arbetslöshetsanmälan är detta viktigt: Du måste fylla i alla uppgifter och skicka in alla bilagor som efterfrågas. A-kassan kommer inte att betala ut någon ersättning förrän anmälan är komplett – inklusive bilagor som behövs.

På anmälan ska du bland annat lämna följande uppgifter:

www.sverigesakassor.se/for-arbetssokande/hitta-din-akassa finns alla Sveriges a-kassor listade. Klicka på namnet på en a-kassa, så kommer du till en sida med kontaktuppgifter. Där finns också länken till a-kassans hemsida.

  • Tidigare sysselsättning. Här ska du ange din huvudsakliga sysselsättning närmast före arbetslösheten (anställd, egen verksamhet, studier eller annat). Observera att du också måste ange om du närmast före arbetslösheten haft till exempel sjukpenning eller föräldrapenning.
  • Om du har en bissyssla som du vill fortsätta med.
  • Arbetsmöjligheter. Hur stor omfattning på ett nytt jobb söker du? 40 timmar är heltid. Om du anger färre timmar måste du ange orsaken, exempelvis att du studerar eller har till exempel halv sjukersättning.
  • Övrigt. Du behöver bland annat ange om du är tjänstledig, om du har minderåriga barn och deras ålder, om du studerar, om du är verksam i ett företag (till exempel som delägare). Frågan om barn och barntillsyn är viktig om du har barn under 10 år. Du måste kunna styrka – genom uppgifterna på ansökan som du lämnar ”på heder och samvete” – att någon annan än du ser till dina barn. Om du bor i en kommun som drar in förskoleplatsen för arbetslösas barn, måste du bifoga ett intyg om att barnet får ha kvar sin förskoleplats.

Som bilaga till anmälan ska du skicka med ett arbetsgivarintyg för de senaste 12 månadernas arbete. Det finns ingen pappersblankett för detta heller utan bara en webbtjänst, www.arbetsgivarintyg.nu. I intyget ska arbetsgivaren bland annat uppge anledningen till att anställningen upphörde, arbetad tid i anställningen samt lön. Studerar du, behöver du ett studieintyg från skolan. Observera att arbetsgivaren inte får vägra att lämna arbetsgivarintyg, utan är enligt lag skyldig att göra det om den anställda begär det (47 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring, SFS 1997:238).

Viktigt! Om en uppgift som du har angivit på anmälan förändras, även under tiden som du är arbetslös och får ersättning, är du skyldig att lämna en ny anmälan till din a-kassa. En gång om året ska du dessutom använda samma blankett eller webanmälan för att lämna en årsanmälan. Detta gäller även om inget har ändrats.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner