En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-05-26

Åter till arbetet – arbetsanpassning och rehabilitering

Om arbetsgivaren och facket

Arbetsgivaren har enligt lag ansvaret för det förebyggande arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. När det gäller arbetsanpassning och rehabilitering ska arbetsgivaren bland annat ha en organisation och rutiner för hur den verksamheten ska bedrivas se Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering AFS 1994:1.

Till arbetsgivarens skyldigheter hör att göra regelbundna genomgångar av sjukfrånvaron på arbetsplatsen och att upprätta och årligen revidera handlingsplaner och den arbetsmiljö- och rehabiliteringspolicy som ska finnas på arbetsplatsen.

Observera att skyddsombud/skyddskommittén har lagstadgad rätt att vara med. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att samverka med den lokala fackliga organisationen. Det gäller även i frågor som rör enskilda anställda, det vill säga individärenden. Viktigt att komma ihåg är att det bara är den enskilda medlemmen som har rätt att motsätta sig facklig medverkan. Ingen annan får hindra facklig representant från att vara med!

Arbetsgivarens plan för återgång i arbete

Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete tillsammans med dig senast när du varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 dagar, och det kan antas att arbetsförmågan kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar. Utlåtandet ska skrivas på en särskild blankett.

Försäkringskassan kan också begära att du som är sjukskriven skriver och skickar in en särskild försäkran om din nedsättning av arbetsförmågan på grund av sjukdom.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till arbetsgivaren

För att ge arbetsgivare bättre möjligheter att utreda, planera, genomföra och följa upp nödvändiga åtgärder, finns ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd (ansökan görs på blanketten Ansökan om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd). Rehabiliteringsstödet kan användas också för insatser som behövs för att förebygga sjukfrånvaro. Stödet är på 10 000 kronor per arbetstagare med ett tak på 200 000 kronor per arbetsgivare.

Fackliga arbetsuppgifter

  • Bevaka så att arbetsgivarens plan stämmer med verkliga förhållanden. Annars bör det lokala facket lämna ett eget skriftligt yttrande till Försäkringskassan i god tid. Spara alltid kopia av ett sådant yttrande. Använd Checklista för återgång i arbete.
  • Om arbetsgivaren i utlåtandet anger att åtgärder kan vidtas och/eller om skyddsombudet/facket anser att åtgärder kan vidtas – bevaka att detta sker. Skyddsombudet kan göra framställan enligt 6 kapitlet 6a § arbetsmiljölagen. Facket kan också begära förhandling enligt 10 § medbestämmandelagen för att begära att åtgärder ska ske.
  • Var noga med att den fackliga representanten har behörighet att företräda medlemmen i frågor som gäller arbetsskyldighet och omplacering.

 

LO och förbunden har tagit fram en checklista som ska användas när en medlem behöver stöd för att återgå i arbete hos arbetsgivaren. Checklistan ser likadan ut i alla förbund. Det som skiljer är respektive förbunds logotyp, högst upp i vänstra hörnet.

Facket ska vara med!
Du som är försäkringsinformatör är en del i ett fackligt lag på arbetsplatsen. Skyddsombudet har en central roll när det gäller att hjälpa och stödja medlemmarna och kanske är det du som har båda uppdragen.

Men arbetsanpassning och rehabilitering – inklusive den omplaceringsutredning som kan komma att behöva göras – är inte bara en enskild förtroendevalds uppgift. Medlemmen väljer själv vem hen vill ha som facklig stöd- och kontaktperson. Men i bakgrunden måste hela det lokala facket vara med! Det kan behöva förhandlas med arbetsgivaren och då måste någon med förhandlingsmandat vara med. Det kan exempelvis vara klubb-/sektionsordförande eller ombudsman på avdelningen som behöver kopplas in.

Gå in på LOs och förbundens sajt Åter till arbetet (www.lo.se/start/ater_till_arbetet) och läs mer!

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner