En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2019-06-13

Att tänka på om du blir sjuk

Det är bra om du tidigt börjar tänka på vad som behövs för att du ska kunna komma tillbaka till arbetet: Arbetsgivaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att utreda och pröva alla möjligheter för att du ska kunna komma tillbaka. Visserligen betyder det inte att arbetsgivaren ska skapa nya jobb eller ta jobb från andra – men det finns ju andra möjligheter.

  • Var aktiv och kom med idéer och förslag själv. Diskutera med facket, så har du ett ”bollplank” och källa till fler idéer och förslag.
  • Ett tips: Du vet säkert vad det är som du inte klarar av att jobba med. Koncentrera dig på att hitta vad du kan och var tydlig med detta till arbetsgivaren. Behövs hjälpmedel eller annat för att du ska kunna arbeta, säg det. (Försäkringskassan har blanketter för både anställdas och arbetsgivares ansökan om bidrag till arbetshjälpmedel.
  • Om det är en arbetsskada/arbetssjukdom, glöm inte att göra arbetsskadeanmälan tillsammans med facket och arbetsgivaren.
  • Behöver ditt läkarintyg kompletteras? Följande kan behöva förtydligas: Hur stor är omfattningen av arbetsoförmågan och hur yttrar den sig konkret? Har du arbets-oförmåga i förhållande till dina tidigare arbetsuppgifter, arbetsplatsen eller arbetsgivarens hela verksamhet?

Om det blir fråga om omplacering

Omplaceringsfrågan kan bli aktuell snabbt, beroende på var i ”rehabiliteringskedjan” som Försäkringskassan har räknat ut att du befinner dig.

Omplacering är en arbetsrättslig fråga, och därför ska facket alltid vara med! Men tänk på att det är skillnad på en vanlig omplacering och omplacering vid sjukdom. Vid sjukdom måste arbetsgivaren erbjuda dig en annan arbetsuppgift och du ska svara ja eller nej. OBS! Tala alltid med facket innan du eventuellt svarar nej. Detta är mycket viktigt.

Förstärkt anställningsskydd vid sjukdom

Arbetsgivaren får inte säga upp dig på grund av sjukdom. Du har ett förstärkt anställningsskydd enligt lag (23 § i lagen om anställningsskydd, LAS).

Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att utreda och pröva alla möjligheter till arbetsanpassning och omplacering först. Idéer och förslag måste prövas i verkligheten och inte bara ”på papperet”.

Det är bara om det är fullständigt klarlagt att du inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren som en uppsägning är giltig.

Om Försäkringskassan drar in din ersättning

Försäkringskassan kan göra två saker, beroende på vilken typ av ersättning som du har. Om du har sjukpenning och Försäkringskassan bedömer att du har arbetsförmåga, kan du få besked om att din sjukpenning dras in.

  • Kontakta facket om du får ett förhandsbesked (ungefär en månad i förväg) om att Försäkringskassan tänker dra in din sjukpenning.
  • Om arbetsgivaren inte har prövat allt – gå tillbaka till arbetsplatsen, ställ dig till förfogande för arbete och begär lön.
  • Om arbetsgivaren vägrar att ta emot dig, gå till Arbetsförmedlingen – och kontakta självklart också facket.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner