En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Pension

Pension

Senast uppdaterad 2020-05-28

Bidrag till dina boendekostnader efter pension

Bostadstillägg för pensionärer, BTP, administreras av Pensionsmyndigheten. BTP är inkomstprövat och kan betalas till ålderspensionärer som har låga inkomster. Grundkravet för BTP vid ålderspension är att du ska ha fyllt 65 år och ta ut hela din allmänna ålderspension.

Du får mer i BTP om du är ogift än om du är gift. Du räknas som ”gift” om du har make, registrerad partner eller sambo som är folkbokförd i samma bostad.

Skillnaden mellan ogifta och gifta pensionärer beror på att den som har någon att dela bostadskostnaden med inte anses behöva ett lika stort bidrag. Ogifta pensionärer som är berättigade till det högsta BTP-beloppet hör oftast till gruppen äldre änkor som knappt varit ute i arbetslivet alls.

Tabellen nedan visar de högsta BTP-beloppen 2020 vid ålderspension. Beloppen är skattefria.

Ersättningsnivå

Ersättningsbar bostadskostnad

Högsta BTP-belopp per månad

Ogift ålderspensionär som fyllt 65 år

100 %

1 – 3 000 kr

3 000 kr + 340 kr = 3 340 kr/mån

90 %

3 001 – 5 000 kr

1 800 kr/mån

70 %

5 001 – 7 000 kr

1 400 kr/mån

6 540 kr/mån

Gift ålderspensionär som fyllt 65 år

100 %

1 – 1 500 kr

1 500 kr + 170 kr = 1 670 kr/mån

90 %

1 501 – 2 500 kr

900 kr/mån

70 %

2 501 –3 500 kr

700 kr/mån

3 270 kr/mån

LÄSANVISNING TILL TABELLEN: Bostadskostnader ersätts från och med 2020 i tre intervall. Högerkolumnens summarader (beloppen 6 540 respektive 3 270 kronor) redovisar högsta BTP-belopp per månad vid en bostadskostnad på högst 7 000 respektive 3 500 kronor i månaden. KOMMENTAR TILL 340 kr respektive 170 kr: Dessa tilläggsbelopp i kolumnen längst ut till höger är riktade satsningar från 2012 och 2013 som ligger kvar. De 340 respektive 170 kronorna som syns i kolumnen längst ut till höger i tabellen är särskilda satsningar från 2012 och 2013 som ligger kvar.

Du som har BTP kan också få särskilt bostadstillägg till pensionärer, SBTP. Även SBTP är skattefritt och inkomstprövat. Skillnaden är att du inte behöver ansöka om det, utan SBTP betalas ut automatiskt om du uppfyller villkoren. Syftet med SBTP är att tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå efter det att bostadskostnaden är betald.

Äldreförsörjningsstöd (ÄFS) är en särskild förmån för personer som saknar pension eller har en mycket låg sådan. ÄFS består av ett stöd för personliga kostnader och ett bostadsstöd. Belopp och procentsatser är samma som för SBTP.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner