En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-06-05

Bidrag till dina boendekostnader vid sjukdom

Om du har aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning kan du få bidrag till dina bostadskostnader genom bostadstilläggen BTP och SBTP. Förkortningen BTP står för ”bostadstillägg till pensionärer” och det hänger kvar sedan sjukersättning hette förtidspension. (För ålderspensionärer finns motsvarande bidrag som heter samma sak men som administreras av Pensionsmyndigheten.)

BTP vid sjuk- och aktivitetsersättning är inkomstprövat. Det administreras av Försäkringskassan. På ansökan ska du uppge din inkomst, förmögenhet och skulder. BTP börjar reduceras vid inkomster som överstiger garantinivåerna för sjukersättning respektive aktivitetsersättning.

Om du har aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller sjukersättning kan du få bidrag till dina bostadskostnader genom bostadstilläggen BTP och SBTP. Förkortningen BTP står för ”bostadstillägg till pensionärer” och det hänger kvar sedan sjukersättning hette förtidspension. (För ålderspensionärer finns motsvarande bidrag som heter samma sak men som administreras av Pensionsmyndigheten.)

BTP vid sjuk- och aktivitetsersättning är inkomstprövat. Det administreras av Försäkringskassan. På ansökan ska du uppge din inkomst, förmögenhet och skulder. BTP börjar reduceras vid inkomster som överstiger garantinivåerna för sjukersättning respektive aktivitetsersättning.

Tabellen nedan visar de högsta BTP-beloppen under 2020 vid sjuk-/aktivitetsersättning. Beloppen är skattefria.

Er­sättnings­nivå

Er­sättnings­bar bo­stads­kostnad

Högsta BTP-
belopp per månad

Ogift person som har sjuk-/aktivitets­ersättning

96 %

1 – 5 000 kr

4 800 kr/mån

70 %

5 001 – 5 600

420 kr/mån

5 220 kr/mån

Gift person som har sjuk-/aktivitetsersättning

96 %

1 – 2 500 kr

2 400 kr/mån

70 %

2 501 – 2 800 kr

210 kr/mån

2 610 kr/mån

KOMMENTAR: Bostadskostnader ersätts i två intervall. Högerkolumnens summarader (beloppen 5 220 respektive 2 610 kronor) redovisar högsta BTP-belopp per månad vid en bostadskostnad på högst 5 600 respektive 2 800 kronor i månaden.

Skillnaden mellan ogifta och gifta personer beror på att den som har någon att dela bostadskostnaden med inte anses behöva ett lika stort bidrag. Du räknas som ”gift” om du har make, registrerad partner eller sambo som är folkbokförd i samma bostad.

Du som har BTP kan också få särskilt bostadstillägg till pensionärer, SBTP. Även SBTP är skattefritt och inkomstprövat. Skillnaden är att du inte behöver ansöka om det, utan SBTP betalas ut automatiskt om du uppfyller villkoren. Syftet med SBTP är att tillförsäkra dig en skälig levnadsnivå efter det att bostadskostnaden är betald.

Observera att de höjningar 2020 av motsvarande bostadstillägg för personer som fyllt 65 år inte har gjorts för bostadstillägg som betalas ut till sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Åter till arbetet – ett nytt webbverktyg från LO och LO-förbunden

Åter till arbetet är en ny LO-sajt om arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Alltså om hur vi tillsammans ska nå målet att ingen ska behöva lämna arbetslivet ”i förtid” på grund av sjukdom eller skada.

Det handlar både om att förebygga ohälsa och skador och om att se till att den som drabbats kan komma tillbaka till jobbet. Arbetsanpassning och rehabilitering är alltså två sidor av samma mynt, med det förebyggande arbetsmiljöarbetet som grund.

www.lo.se/start/ater_till_arbetet

Från början var ”Åter till arbetet” en bok som LO gav ut 2004 med ett tilläggshäfte 2008. Men eftersom detaljerna i regelverket ändras så pass ofta är det inte meningsfullt att ge ut nya upplagor av ett tryckt material. Sedan hösten 2017 finns Åter till arbetet därför som ett webbverktyg istället.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner