En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Tillfällig rätt till vab i nya situationer

”Vab” är som du vet den vanligt använda förkortningen för vård av (sjukt) barn. Rätten till vab ingår i den föräldraförsäkringsförmån som officiellt heter Tillfällig föräldrapenning.

Konkret misstanke om att barnet sprider smitta (från 7 april)

Sedan den 7 april har du rätt att ta ut vab-dagar om en läkare eller sjuksköterska bedömt att det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Barnet självt behöver varken vara sjukt eller bevisat bära på smitta.

Om skolan eller förskolan stänger verksamheten (från 25 april)

Sedan den 25 april kan du få ersättning om skolan eller förskolan stänger verksamheten på grund av Covid-19 även om ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta. Den här tillfälliga regeländringen ska som längst gälla till den 30 september 2020.

Lägre ersättning vid ”skolstängnings-vab”

Tillfällig föräldrapenning vid skolstängning ska beräknas på 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst SGI multiplicerad med 0,87 (den här så kallade korrigeringsfaktorn är 0,97 i vanliga fall, för både tillfällig föräldrapenning och till exempel sjukpenning). Det är ungefär 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt.

För att ett allvarligt sjukt barn inte ska smittas (från 1 juli)

Den här tillfällliga utvidgningen av rätten till vab gäller under perioden 1 juli till och med 30 september 2020. Så skrev regeringen den 1 juni på sin hemsida:

För att undvika att vissa barn, som nyligen har varit allvarligt sjuka, riskerar att smittas av det nya coronaviruset avser regeringen även att i närtid remittera ett förslag om en tillfällig reglering av tillfällig föräldrapenning. Regleringen syftar till att skydda dessa barn. Ersättningen föreslås lämnas under 90 dagar.

Riksdagen har fattat beslut och godkänt förslaget. Mer information kommer att finnas på www.forsakringskassan.se från och med juli.

Tillfälligt upphävt krav på läkarintyg

Normalt måste du skicka in ett läkarintyg om barnets vård- och omsorgsbehov till Försäkringskassan om barnet varit sjukt/smittat i mer än sju dagar. Liksom när det gäller sjuklön och sjukpenning för dig själv, har kravet på läkarintyg i vab-fallen tillfälligt upphävts.

Försäkringskassan kan begära in andra slags intyg eller utlåtanden istället. Det gäller särskilt i skolstängningsfallen, då det är fråga om att omsorgsbehovet uppstått av annan anledning än att barnet är sjukt.

C-19

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner