En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-06-26

De första sjukveckorna

De två första veckorna (vad som gäller normalt)

De flesta anställda har rätt till sjuklön från arbetsgivaren enligt sjuklönelagen under de första 14 sjukdagarna (minus karensavdrag). Sjuklönen är 80 procent av den lön du har när du arbetar – alltså hela lönen, utan inkomsttak. Även höginkomsttagare får 80 procent av sin lön.

Sjukanmälan gör du lättast genom att ringa arbetsgivaren.

För att ha rätt till sjuklön måste du lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren. De flesta arbetsgivare har utvecklat någon form av blankett eller webbrutin för detta. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön förrän du har lämnat in din försäkran. Du behöver normalt inte uppge sjukdomsorsak (diagnos) till arbetsgivaren.

Läkarintyg behöver du först efter en vecka. Undantag: Om din arbetsgivare kräver så kallat förstadagsintyg. Det har arbetsgivaren rätt att kräva enligt lag och även enligt vissa kollektivavtal.

Om du anser att din sjukdom är en följd av ditt arbete, bör du för din egen och andras skull informera om detta. Arbetsgivaren måste då göra en arbetsskadeanmälan.

 

Från och med sjukdag 15

Om du har rätt till sjuklön under de första 14 dagarna, kan Försäkringskassan betala sjukpenning från och med sjukdag 15, annars redan från sjukdag 2. Om du är anställd är det arbetsgivaren som ska sjukanmäla dig till Försäkringskassan, via självbetjäningstjänsten för arbetsgivare (se www.forsakringskassan.se/arbetsgivare). Sedan skickar Försäkringskassan en blankett för ansökan om sjukpenning till dig. Du ska fylla i sjukdomsorsak, arbetstid, inkomst med mera. Men använd gärna webbtjänsten på www.forsakringskassan.se med e-legitimation istället.

Tidigare fastställdes din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, i förväg. Numera görs det först när du är sjukskriven och behöver sjukpenning.

Inte rätt till sjuklön? Gör så här!

Om du inte har rätt till sjuklön (till exempel är tillfälligt anställd), gör du själv sjukanmälan till Försäkringskassan. Det finns ingen blankett för detta, utan du använder webbanmälningsfunktionen www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/sjukpenning eller ringer till Försäkringskassans kundtjänst på telefon 0771-524 524. Mer information finns på www.forsakringskassan.se, fliken Privatperson och där väljer du ”Sjuk” i vänstermenyn.

C-19 Tillfälliga regler för de tre första sjukveckorna

När Blankettguiden utkommer gäller dessa tillfälligt uppmjukade regler till och med den 30 september 2020.

 • Du sjukanmäler dig till arbetsgivaren eller till Försäkringskassan, just som det står i det föregående avsnittet.
 • Arbetsgivaren gör ett karensavdrag som vanligt.
 • Du kan i efterhand ansöka hos Försäkringskassan om ersättning för detta karensavdrag. Från och med den 1 juni lämnas ersättning med 804 kronor (till och med den 31 maj 700 kronor). Ersättningen är ett schablonbelopp som är lika för alla, oavsett hur stort karensavdraget i verkligheten varit. Ansök gärna med e-legitimation på Mina sidor, men går inte det så finns en pappersblankett.
 • Du behöver dock inte lämna läkarintyg vare sig till arbetsgivaren eller Försäkringskassan förrän sjukdag 21, alltså efter de första tre veckorna.

Ersättningen för karensavdraget gäller för sjukperioder från och med den 11 mars och läkarintyg först från dag 21 gäller från och med den 13 mars. (Egentligen var det så att regeringen först sköt upp läkarintyget i två veckor men Försäkringskassan beslöt – vilket man som myndighet har rätt till – senare att slopa läkarintygskravet i en vecka till.)

Försäkringskassan informerar dock om att det finns två undantag från den förlängda tidsfristen för att lämna läkarintyg:

 • Om du ansöker om smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen.
 • Om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar krävs ett läkarintyg från och med dag 8.

C-19

Försäkringsinformatör! Det finns material på Ff-torget (ett komplement till Handboken och en PowerPoint-bildserie) om vilka tillfälliga regler som gäller med anledning av Covid-19. Materialet uppdateras fortlöpande, allteftersom det kommer nya beslut.

Sjukdag 15 ska du också göra AGS-anmälan och skicka till AFA Försäkring. Anmäl helst online.

När Blankettguiden utkommer gäller dessa tillfälligt uppmjukade regler till och med den 30 september 2020.

 • Du sjukanmäler dig till arbetsgivaren eller till Försäkringskassan, just som det står i det föregående avsnittet.
 • Arbetsgivaren gör ett karensavdrag som vanligt.
 • Du kan i efterhand ansöka hos Försäkringskassan om ersättning för detta karensavdrag. Från och med den 1 juni lämnas ersättning med 804 kronor (till och med den 31 maj 700 kronor). Ersättningen är ett schablonbelopp som är lika för alla, oavsett hur stort karensavdraget i verkligheten varit. Ansök gärna med e-legitimation på Mina sidor, men går inte det så finns en pappersblankett som du ser här.
 • Du behöver dock inte lämna läkarintyg vare sig till arbetsgivaren eller Försäkringskassan förrän sjukdag 21, alltså efter de första tre veckorna.

Ersättningen för karensavdraget gäller för sjukperioder från och med den 11 mars och läkarintyg först från dag 21 gäller från och med den 13 mars. (Egentligen var det så att regeringen först sköt upp läkarintyget i två veckor men Försäkringskassan beslöt – vilket man som myndighet har rätt till – senare att slopa läkarintygskravet i en vecka till.)

Försäkringskassan informerar dock om att det finns två undantag från den förlängda tidsfristen för att lämna läkarintyg:

 • Om du ansöker om smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen.
 • Om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar krävs ett läkarintyg från och med dag 8.

Observera att du måste ansöka själv – meddelande om ditt sjukfall lämnas inte från Försäkringskassan till AFA Försäkring.

AGS, Avtalsgruppsjukförsäkringen, är den kompletterande sjukförsäkring som ligger i ditt kollektivavtal. Du får en så kallad dagsersättning, som tillsammans med sjukpenningen ger dig en sammanlagd ersättningsnivå på cirka 90 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. AGS-dagsersättningen betalas längst till och med sjukdag 360.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner