En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-05-26

Din arbetsförmåga styr – och Försäkringskassan bedömer den

Den så kallade ”bortre parentesen” är avskaffad sedan 2016 och ingen blir längre automatiskt utförsäkrad för att ett visst antal dagar gått. Nu är det endast Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan som styr hur länge du har rätt att ha sjukpenning. I gengäld kan Försäkringskassan neka sjukpenning när som helst under en sjukperiod.

Sjukpenning i särskilda fall – vad är det? Från och med 2012 finns en ny ersättningsform som heter sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall. Den nya ersättningsformen är till för försäkrade som lämnat den tidsbegränsade sjuksättningen eller, från 2013, aktivitetsersättning utan att ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI eller som har en låg sådan (under 80 300 kronor).

Så fungerar det
Sjukpenning i särskilda fall kan betalas för samma antal dagar som gäller för sjukpenning på normalnivå och sjukpenning på fortsättningsnivå. Ersättningen ges i form av fasta krontal, till exempel gäller 160 kronor om dagen vid hel arbetsoförmåga och 80 kronor om dagen vid halv arbetsoförmåga.

Sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall är inte pensionsgrundande. Det beror på att den inte grundas på någon sjukpenninggrundande inkomst – och alltså inte har till syfte att kompensera för inkomstbortfall av förvärvsarbete.

Sjukpenning i särskilda fall och AGS
När sjukpenning i särskilda fall betalas som ensam förmån kan någon AGS-komplettering inte komma ifråga. Däremot kan du få dagsersättning från AGS – enligt de regler som beskrivs nedan – om du får sjukpenning i särskilda fall som utfyllnad till en låg SGI-grundad sjukpenning. AGS-ersättningen beräknas då på den SGI-grundade delen av din sammanlagda sjukpenning.

Blankett för ansökan
Ansökningsblanketten för sjukpenning i särskilda fall har nummer FK 7445 och finns för nedladdning på www.forsakringskassan.se.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner