En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetslöshet

Arbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-06-26

Ersättning från arbetslöshets­försäkringen

Om du är med i en a-kassa och uppfyller villkoren kan du få arbetslöshetsersättning som är relaterad till den inkomst som du förlorat.

Ersättningsregler inklusive de belopp som gäller normalt

Den högsta ersättningen från a-kassan är normalt 910 kronor per dag och lägst 365 kronor per dag om du arbetat heltid. Ersättningen trappas successivt ned under arbetslöshetstiden:

  • Först har du sex (6) karensdagar som du inte får ersättning för.
  • Efter karensperioden får du 80 procent av en inkomst på högst 20 025 kronor i månaden, eller högst 910 kronor om dagen. Denna nivå gäller de första 100 dagarna.
  • Dag 101 är ersättningsgraden fortfarande 80 procent men den högsta dagpenningens storlek sänks till 760 kronor om dagen.
  • Dag 201 sänks ersättningsnivån till 70 procent (den högsta dagpenningen är dock fortfarande 760 kronor om dagen).
  • Om du deltar i ett program på Arbetsförmedligen har du under vissa förutsättningar rätt till aktivitetsstöd (eller utvecklingsersättning eller etableringsersättning) från Försäkringskassan. Då kan du få ersättning också från och med dag 301. Dagar med sådan ersättning samordnas med dagar med arbetslöshetsersättning. Dag 301 sänks ersättningsnivån till högst 65 procent, dock högst 760 kronor om dagen. Om du inte uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning uppgår aktivitetsstödet till 223 kronor per dag om deltagandet i ett program är på heltid.

För föräldrar till barn under 18 år finns en generösare regel. Om det gäller för dig är det inte från ersättningsdag 301 som sänkningen till 65 procent sker, utan först från dag 451. Detta gäller även om du är adoptivförälder. Var barnet bor och vem som har vårdnad om barnet påverkar inte.

Tillfälligt höjda ersättningar fram till den 3 januari 2021

Höjd grundersättning (och aktivitetsstöd)

Grundersättningen har tillfälligt höjts till 510 kronor om dagen (från 365 kronor), vilket motsvarar ett månadsbelopp på 11 220 kronor.

Detta berör dig som

  • uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoret i försäkringen, men inte medlemsvillkoret,

eller som

  • har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen), eller som
  • uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan.

Höjd inkomstrelaterad ersättning de första 100 dagarna

Den högsta möjliga dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen har höjts till 1 200 kronor om dagen (från 910 kronor). Det innebär att om du har en månadslön på 33 000 kronor så får du 80 procent av din inkomst. Översatt i kronor per månad blir det cirka 26 400 kronor (tidigare 20 020 kronor).

Höjd inkomstrelaterad ersättning (från den 29 juni) från och med dag 101

Efter de första 100 dagarna sker en avtrappning av ersättningen. Fram till den 29 juni är denna lägre ersättningsnivå 760 kronor om dagen men höjs den 29 juni tillfälligt till 1 000 kronor om dagen.

OBS – oförändrat dagsbelopp för aktivitetsersättning

När denna upplaga av Blankettguiden går i tryck är aktivitetsersättningens 223 kronor oförändrade.

Ersättningsperioden vid deltidsarbetslöshet

Vid deltidsarbetslöshet är ersättningsperioden i praktiken lika lång som vid heltidsarbetslöshet men den uttrycks på ett annat sätt.

Du som ”stämplar på deltid” får göra det i högst 60 veckor. Eftersom arbetslöshetsförsäkringen tillämpar 5-dagarsvecka är 60 veckor detsamma som 300 ersättningsdagar – alltså samma längsta ersättningstid som vid heltidsarbetslöshet.

Reglerna för beräkning av ”normalarbetstid” 

Reglerna för hur så kallad normalarbetstid räknas ut är fortfarande oförändrade. Det leder till att många, trots höjt inkomsttak, ändå inte får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Så fungerar det:

När din normalarbetstid ska räknas ut slås dina inkomster ut över hela den ramtid om 12 månader som har föregått arbetslösheten, oavsett hur många månader du faktiskt har arbetat. Exempel: Om du bara har arbetat i sex månader (minst 80 timmar i månaden) och kvalificerar dig för ersättning, så får du bara tillgodoräkna dig vad som motsvarar halvtid dessa sex månader.

Dessutom gäller att normalarbetstiden enligt praxis sätts till 176 timmar i månaden om du är heltidsanställd. Är du deltidsanställd så räknas 176 timmar ned så att de motsvarar anställningens omfattning. Om du har varierande arbetstid (ingen fastställd arbetstid), beräknas normalarbetstiden utifrån den faktiskt arbetade tiden.

Allt detta har betydelse för hur hög din arbetslöshetsersättning blir om du är arbetslös en del av en vecka.

Exempel: Om du har arbetat 20 timmar en vecka och har en normalarbetstid på 40 timmar i veckan så får du ersättning för 2,5 dagar, eftersom du har varit arbetslös halva veckan. Om du däremot har en normalarbetstid på 35 timmar i veckan så får du ersättning för två dagar, eftersom du bara har varit arbetslös 15 timmar.

Om du är förtroendevald och blir arbetslös

Sedan den 1 juli 2018 räknas all förtroendeuppdragsverksamhet som ger rätt till ledighet helt eller delvis som jämställt med med förvärvsarbete.

Uppdrag som omfattas är: fackligt förtroendevalda, till exempel skyddsombud, samt nämndemän, riksdagsledamöter och förtroendevalda i kommuner eller regioner.

C-19

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner