En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetsskada

Arbetsskada

Senast uppdaterad 2020-06-05

Ersättningar från AFA Försäkring

TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet. Reglerna för vilka ersättningar som betalas och vid vilken tidpunkt beror på typen av arbetsskada. Några exempel på vad som gäller om du skadas under 2020:

Vid olycksfall i arbetet och inkomstförlust

Villkoren förbättrades i ett par omgångar (2012 och 2013) eftersom parterna bestämt sig för att olycksfall i arbete ska ersättas enligt skadeståndsrättsliga regler. Det betyder att den skadade ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig hänt.

  • Du får alltså full ersättning enligt skadeståndsrätten under sjuklönetid och sjukpenningtid. Det gäller också ersättning för ob och övertid om detta inte ingår i din SGI.

Vid färdolycksfall och inkomstförlust

TFA lämnar inte ersättning för inkomstförlust. Du får då söka ersättning för inkomstförlust

  • från ägaren och/eller ägarens försäkring, om trafikförsäkringspliktigt fordon, tåg, spårvagn eller flyg varit inblandat,
  • från den som vållat personskadan, till exempel från fastighetsägare eller väghållare som inte halkbekämpat i tid trots att skälig tid för detta har funnits.

Vid färdolycksfall – övriga skadeföljder

TFA lämnar ersättning för övriga skadeföljder. Till exempel i form av ersättning för sveda och värk. Vid färdolycksfall då trafikförsäkringspliktigt fordon varit inblandat får du söka ersättning från fordonets trafikförsäkring. TFA lämnar inte någon ersättning alls för denna typ av skador.

Om arbetssjukdomen är godkänd av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken, SFB, eller av AFA Försäkring enligt ILO-listan lämnar TFA ersättning för kostnader och kvarstående besvär. Försäkringskassans prövning om godkännande kan ske när du ansökt om arbetsskadelivränta.

Läs mer om arbetsskador och TFA i LOs Handbok för försäkringsinformatörer! Där står mycket mer om regelverket (också sådant som gäller för ”äldre” skador) som vi bara sammanfattar här.

Vållandeparagrafen i TFA-försäkringen innebär att du som arbetar på avtalsområdet LO-Privat måste kunna visa att arbetsgivaren vållat skadan. Det är förutsättningen för att du ska kunna få ersättning från TFA för inkomstförlust (utöver sjukpening och AGS-ersättning) samt för sveda och värk. Läs mer om den särskilda Vållandenämnden och vållandeutredningar längre fram i detta kapitel.

Vållandeparagrafen är avskaffad fr.o.m. 2019 i LO-KFO avtalet – men finns kvar på avtalsområde LO-Privat.

 LO och KFO har avskaffat vållandekravet för arbetssjukdomar men bara för skador med visandedag fr.o.m. den 1 januari 2019.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner