En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Föräldrapenning

Föräldrapenning betalas ut under sammanlagt högst 480 dagar till dess att barnet har fyllt 12 år eller tills barnet slutar femte klass om det sker efter det att barnet har fyllt 12 år. Antalet dagar som får tas ut efter barnets 4-årsdag är högst 96. Du som är gravid kan ta ut föräldrapenning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Både du och den andra föräldern kan ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

Föräldrapenning kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Exempel: fyra dagar med vardera en fjärdedels ersättning blir en hel ersättningsdag.

Det finns tre olika ersättningsnivåer. I socialförsäkringsbalken identifieras de med benämningarna sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå.

Föräldrapenningens sjukpenningnivå (SGI-nivå) är högre än sjukpenningen vid sjukdom. För föräldrapenning på SGI-nivå gäller ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp, vilket år 2020 motsvarar 473 000 kronor eller 39 417 kronor i månaden. Ersättning på SGI-nivå förutsätter att du har varit försäkrad för sjukpenning över 60 kronor under minst 240 dagar i följd före barnets födelse.

Har du inte varit försäkrad för en sjukpenning över 60 kronor får du föräldrapenning på grundnivån. Den är 250 kronor om dagen.

Föräldrapenning på lägstanivån är 180 kronor om dagen.

 

All information om föräldraförsäkringens olika delar inklusive om hur föräldrapenningdagar får och kan fördelas finns på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder

Om du ska bli förälder kan du dessutom logga in med e-legitimation på Vänta barn-guiden och få personligt anpassad information. Direktadressen är https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/ny-e-tjanst-for-dig-som-ska-fa-barn

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner