En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Föräldrapenningtillägget (FPT) gäller för barn som är födda eller adopterade från och med den 1 januari 2014. Om du fått barn tidigare kan du omfattas av övergångsbestämmelser.

Vad är FPT?

FPT kompletterar föräldrapenning på sjukpenningnivå (Alltså den föräldrapenning som gäller för 390 av föräldraledighetens 480 dagar men inte föräldrapenning på lägstanivå eller vid vård av barn (”vab-dagar”).) under högst 180 kalenderdagar (cirka sex månader). Ersättningen motsvarar 10 procent på sjukpenningunderlaget upp till och med 10 prisbasbelopp och 90 procent på lönedelar därutöver. Det finns alltså inget inkomsttak utan ersättningen betalas på hela lönen. Storleken på FPT är proportionell i förhållande till uttaget av föräldrapenning.

Detta gäller för arbetsgivaren

Självklart ska kollektivavtal där FPT ingår finnas för att FPT ska gälla.

Detta gäller för dig (kvalifikationstid – hur länge du ska ha varit anställd)

När barnet föds eller adopteras ska du ha varit anställd under de senaste fyra åren i minst 12 eller 24 månader hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen. Du får lägga ihop anställningstid hos flera sådana arbetsgivare under den senaste fyraårsperioden, 48 månader.

  • minst 12 månaders anställningstid ger dig rätt till högst 60 dagar med FPT
  • minst 24 månaders anställningstid ger dig rätt till högst 180 dagar med FPT

Om du är anställd hos en arbetsgivare utan kollektivavtal men som senare tecknar kollektivavtal, beräknas anställningstiden från anställningens början.

Om du är frånvarande från arbetet?

Du uppfyller kvalifikationstiden även om du är frånvarande på grund av sjukdom (med ersättning såsom sjuklön, sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersättning), ledighet enligt föräldraledighetslagen eller hel ledighet med lön.

I alla andra fall bryts kvalifikationstiden om du är frånvarande i mer än 6 månader.

En enda sammanhängande ledighetsperiod

Du kan bara få ersättning från FPT-försäkringen för en sammanhängande ledighetsperiod. Det är därför viktigt att du planerar din föräldraledighet och kommer överens med din arbetsgivare om en sammanhängande period enligt föräldraledighetslagen.

Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan utan du kan förlägga ledigheten på det sätt ni kommer överens om. Du får dock bara ersättning från FPT de dagar du tar ut föräldrapenning på sjukpenningnivå under denna överenskomna ledighetsperiod.

FPT kan betalas ut för högst 180 dagar med föräldrapenning på sjukpenningnivå per födelse eller adoption. Om du har en arbetsgivare som enbart beviljar föräldraledighet för en period i taget, så kan du själv välja vilken period du ansöker om. Om du till exempel kommer överens om en kortare föräldraledighetsperiod i början och tror att du kommer att ta ut en längre period senare kan du vänta och ansöka om den perioden istället.

Bara föräldrapenningdagar innan barnet blivit 18 månader (1,5 år)

18 månader efter barnets födelse eller adoption är den bortre tidsgränsen. Föräldrapenningdagar efter denna tidsgräns har du inte rätt till den kompletterande FPT-ersättningen.

Planera din föräldraledighet och kom överens med din arbetsgivare! Hur ersättningen blir beror på hur du har kommit överens om föräldraledigheten med arbetsgivaren.

Så ansöker du

AFA Försäkring administrerar föräldrapenningtillägget vid föräldraledighet för anställda inom avtalsområdena LO Privat och LO-KFO Arbetare.

Du måste själv anmäla föräldraledighet till AFA Försäkring för att få ersättning från försäkringen. (Din arbetsgivare får också anmäla, men måste inte göra det.) Anmälan till FPT gäller samtidigt som anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Anmäl föräldraledighet på www.afaforsakring.se. Det gäller också ”gamla fall” och graviditetspenning. Om du av någon anledning inte har möjlighet att anmäla via webben, ring AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.

Om du glömmer att ansöka?

Avtalet innehåller en preskriptionsregel, alltså när ansökan senast måste ha kommit in. Tidsgränsen är 5,5 år efter barnets födelse eller adoption. Kommer ansökan in senare så har du inte rätt att få ut FPT.

Anmälan till FPT gäller samtidigt som anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Läs mer på http://www.afaforsakring.se/landningssidor/foraldrapenningtillagg-fpt/, där det också finns en länk till anmälan på webben.

OBS! För anmälan till FPT finns ingen pappersblankett.

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner