En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Dödsfall

Dödsfall

Senast uppdaterad 2020-06-05

Har du rätt förmånstagare?

Allmänt om förmånstagare till grundbeloppet i TGL eller AGL

Både TGL eller AGL och grupplivförsäkringen innehåller ett så kallat generellt förmånstagarförordnande. Ersättning vid dödsfall går till din närmaste familj i form av make, registrerad partner, sambo och barn. Om du önskar någon annan fördelning mellan förmånstagarna måste du meddela det skriftligt på ett så kallat förmånstagarförordnande. OBS! Testamente räcker inte.

Att en viss bestämd person preciseras som förmånstagare kan vara särskilt viktigt då det gäller sambor.

I TGL och AGL finns sambo, oavsett kön, angiven som förmånstagare. Man bör dock observera, att om den avlidna också efterlämnar barn, delas beloppet i vissa fall mellan barn och sambo. På båda avtalsområdena finns en blankett för att underlätta uppgiftslämnandet.

Begravningshjälp och barnbelopp

I båda försäkringarna finns ett moment som heter Begravningshjälp. Det är på 0,5 prisbasbelopp (23 650 kronor 2020) och betalas ut till ditt dödsbo. Dessutom finns ersättningen Barnbelopp, som beror på barnets ålder och din arbetstid (minst 8 timmar i veckan). Exempelvis betalas 2 prisbasbelopp (94 600 kronor) om din arbetstid är på minst 16 timmar i veckan och barnet inte har fyllt 17 år. Förmånstagare till barnbelopp är efterlevande barn (bröstarvingar i första led) under 21 år eller – om det inte finns en make/registrerad partner eller sambo – syskon under 21 år till den avlidna. När det gäller syskon ska ingen av föräldrarna vara i livet.

Standardfördelningen i Tjänstegrupplivförsäkringen TGL

Förmånstagare till grundbelopp för TGL på avtalsområde LO-Privat är de efterlevanden i följande ordning:

1) Make/maka/registrerad partner

Förordnandet gäller dock inte om det pågår mål om äktenskapsskillnad mellan makarna eller mål om upplösning av registrerat partnerskap.

2) Sambo (det vill säga ogift person) som …

… stadigvarande sammanbodde med den försäkrade när hen avled. Villkoret är att den efterlevande sambon tidigare har varit gift eller registrerad partner med den avlidna eller har eller har haft barn eller vid tidpunkten för dödsfallet väntade barn med hen. Paret ska ha sammanbott under äktenskaps-/partnerskapsliknande förhållande.

3) Annan sambo (det vill säga ogift person) som …

… den försäkrade vid sin död sedan minst sex månader stadigvarande sammanbott med under förhållanden som liknat äktenskap eller registrerat partnerskap. Båda parterna ska ha fyllt 18 år.

4) Arvsberättigade barn eller barnbarn

… till den som avlidit. Med barnbarn avses bröstarvinge till avlidet barn som annars skulle ha varit förmånstagare.

Efterlevande maka/make registrerad partner eller sambo enligt punkt 2 får grundbeloppet med oinskränkt äganderätt. Finns sådan sambo som i punkt 3 ovan, får arvsberättigade barn dela grundbeloppet med sambon.

Grundbeloppet är mellan 6 och 0,5 prisbasbelopp (283 800 och 23 650 kronor 2020), beroende på din ålder och arbetstid och också på om du efterlämnar barn under 17 år.

En fullständig tabell finns i LOs Handbok för försäkringsinformatörer i kapitlet Dödsfall.

Standardfördelningen i Avtalsgrupplivförsäkringen AGL

Förmånstagare till grundbelopp för AGL på avtalsområde LO-KFO är de efterlevande i följande ordning:

1) Make/maka/registrerad partner

Förordnandet gäller fram till dess att dom om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap har meddelats.

2) Sambo (det vill säga ogift person) som …

… stadigvarande under minst sex månader sammanbodde med den försäkrade när hen avled.

3) Arvsberättigade barn eller barnbarn …

… till den som avlidit. Med barnbarn avses bröstarvinge till avlidet barn som annars skulle ha varit förmånstagare).

4) Föräldrar …

… till den som avlidit.

Om du vill ha en annan fördelning än standardförordnandets

Om du inte gör någonting, gäller standardförordnandets fördelning. Du kan när som helst ändra detta genom att begära en ändring. Det måste ske skriftligt och det finns blanketter för detta. Det är viktigt att du ser över dina förmånstagarförordnanden under den yrkesverksamma tiden, särskilt om dina familjeförhållanden ändras.

KFO

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner