En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Dödsfall

Dödsfall

Senast uppdaterad 2020-05-27

Lagstadgade efterlevandepensioner från Pensionsmyndigheten

De efterlevandepensioner som kan vara aktuella är omställningspension till vuxen efterlevande, barnpension och eventuellt efterlevandestöd till barn. Alla dessa förmåner är lagstadgade, vilket innebär att alla som bor och/eller arbetar i Sverige har rätt till dem. Observera att det är Pensionsmyndigheten (inte Försäkringskassan) som administrerar efterlevandepensionerna.

Skriftlig ansökan behövs (oftast) inte

Pensionsmyndigheten betalar i de flesta fall ut efterlevandepensioner utan ansökan. Inom en vecka efter att en person bosatt i Sverige har avlidit, får Pensionsmyndigheten uppgift om dödsfallet från Skatteverket. Myndigheten utreder då om det finns någon efterlevande som har rätt till efterlevandepension. Om någon uppgift saknas eller om det inte går att bedöma om det finns efterlevande får den efterlevande respektive dödsboet ett brev med frågor från Pensionsmyndigheten.

I följande fall måste man fortfarande skicka in ansökan

  • Den som avlidit var inte bosatt i Sverige.
  • Det gäller efterlevandepension efter en försvunnen person som kan antas vara avliden.
  • Dödsfallet har inträffat före den 1 november 2012.

Mer information hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se eller så kan du ringa till kundtjänsten på 0771-776 776. Brev angående efterlevandepensioner ska skickas till Pensionsmyndigheten, 839 89 Östersund. För att skicka e-post använder du enklast e-postformuläret på Pensionsmyndighetens hemsida eller registrator@pensionsmyndigheten.se. För e-post i ärenden som gäller personer som är bosatta utomlands använder du adressen international@pensionsmyndigheten.se.

Vid dödsfall på grund av arbetsskada

Vid dödsfall på grund av arbetsskada ska arbetsgivaren göra anmälan om arbetsskadan till Försäkringskassan. Även från arbetsskadeförsäkringen kan de efterlevande få ersättning.

Bevaka att det blir gjort!
Du som är försäkringsinformatör: Se till att arbetsskadeanmälan görs till både Försäkringskassan och AFA Försäkring om en arbetskamrat avlider på grund av arbetsskada. I oroväckande många fall glöms detta bort, särskilt om det går en tid (med sjukhusvistelse med mera) mellan skadan och dödsfallet.

Om du som efterlevande behöver ansöka om efterlevandepension eller efterlevandestöd, finns blanketter på https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/blanketter-och-broschyrer/blanketter

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner