En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetsskada

Arbetsskada

Senast uppdaterad 2019-06-19

Lite allmän information om ersättning från TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – TFA gäller för alla anställda som arbetar hos en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal. Även arbetsgivare som inte har tecknat kollektivavtal kan teckna ett särskilt försäkringsavtal om TFA.

Förutsättningar för ersättning enligt TFA-villkoren

Den ersättning som lämnas enligt TFA-villkoren är i grunden villkorsstyrd men med inslag av ersättning enligt skadeståndsrätten. I övrigt gäller att AFA Försäkring prövar självständigt och lämnar ersättning

  • Vid olycksfall i arbetet. Ärendet behöver alltså inte först ha prövats av Försäkringskassan om skadan uppfyller kraven i den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen.
  • Vid arbetssjukdom. När sjukdomen är upptagen i den förteckning (den så kallade ILO-listan) som ingår i försäkringsavtalet. ILO-listan finns på AFA-försäkrings hemsida.

Information om vållandeprövning vid arbetssjukdom

Med vållande avses att någon har orsakat en skada till följd av felaktiga åtgärder eller försummelse att vidta åtgärder. Arbetsgivarens men också arbetskamrats ansvar – som arbetsgivaren svarar för enligt skadeståndslagen – bedöms i förhållande till arbetsmiljölagen (AML) och utgivna föreskrifter, till exempel SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och Belastningsergonomi eller Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Såväl lag som föreskrifter ställer höga krav på arbetsgivaren och det behövs därför enbart ringa vållande för att skadeståndsskyldighet ska uppstå. Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen ha vidtagit alla åtgärder för att förebygga ohälsa/olycksfall. Det är dock du som ska redovisa att och i vilka avseende arbetsgivaren varit försumlig och glöm inte åberopa arbetsmiljölagen och aktuella föreskrifter.

Du kan redan i samband med anmälan notera att du vill att Vållandenämnden prövar ditt ärende. Detta kan enligt blanketten längst ned sid 1 anges på separat bilaga.

Textförslag: ”Jag anser mig vara berättigad till full ersättning och vill att min rätt till ersättning för inkomstförlust och sveda och värk för uppkommen arbetssjukdom prövas av Vållandenämnden. Av handlingarna i ärendet anser jag att det framgår att min arbetsgivare är vållande till skadan eftersom arbetsgivaren inte följt arbetsmiljölagen och tillämpliga föreskrifter. Jag avvaktar er vållandeblankett.”

Detta innebär att handläggningen av denna del av ditt skadeärende kommer igång snabbare. Du får då, i princip med vändande post, TFAs vållandeblankett ”Utredningsunderlag vållande – arbetssjukdomar”.

KFO

På avtalsområdet LO-Privat (privatanställda arbetare) gäller fortfarande att ersättning för inkomstförlust och för sveda och värk kan lämnas efter vållandeprövning och godkännande av Vållandenämnden och då även för framtida inkomstförluster enligt skadeståndsrätten.

På avtalsområde LO-KFO (kooperativt anställda) har kravet på visat vållande för full ersättning tagits bort, men bara för arbetssjukdomar som visar sig från och med den 1 januari 2019.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner