En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetslöshet

Arbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-06-05

Omställningsersättning på avtalsområde LO-KFO

Omställningsavtalet för kooperativt anställda administreras av Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO. Det har två delar och Omställningsersättning är motsvarigheten till de privatanställdas AGB-försäkring.

En viktig skillnad mot LO-Privats omställningsavtal är att LO-KFOs gäller också i situationen då du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

Följande krav gäller, förutom att du ska vara godkänd jobbsökare:

  • Du ska har fyllt 40 år när anställningen upphör.
  • Du ska ha varit tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 12 månader (räknat tillbaka från tidpunkten då anställningen upphör). Du ska under denna tid också ha haft minst 40 procents sysselsättningsgrad.
  • För dig som har haft en tidsbegränsad anställning och vars anställning löper ut gäller att du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 24 månader och med 40 procentig sysselsättningsgrad.
  • För dig som har blivit uppsagd på grund av ohälsa gäller att du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 12 månader och med 40 procentig sysselsättningsgrad. Dessutom ska du ha genomgått en omplaceringsutredning på din arbetsplats för att klargöra att du inte kan stanna kvar på den arbetsplatsen.
  • När du anmäler dig för omställningsersättning ska du bifoga arbetsgivarintyg för dessa anställningar.
  • Du ska också bifoga protokoll mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation om arbetsbrist, om omreglerat arbetstidsmått eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom.

KFO

Omställningsersättningens storlek

Om du arbetat heltid enligt det heltidsmått som gäller i tillämpligt villkorsavtal, så är omställningsersättningen 50 procent av inkomstbasbeloppet vid tiden för ansökan. Exempel: Du ansöker 2020, då inkomstbasbeloppet är 66 800 kronor. 50 procent av detta är 33 400 kronor.

Om din avtalade arbetstid är mindre än heltid, betalas omställningsersättningen i proportion till arbetstiden i förhållande till heltid.

Om du påbörjat eller tackat nej till erbjuden anställning i samma företag/organisation eller i ett annat företag/organisation i samma koncern och arbetstiden är eller skulle ha varit lägre än i den anställning som sagts upp, använder CIKO följande beräkning:

Arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått vid uppsägningstillfället minus arbetstagarens ordinarie arbetstidsmått i den erbjudna anställningen dividerat med heltidsmåttet som anges i tillämpligt villkorsavtal = procentandel av engångsbelopp.

Du har 18 månader på dig

Enligt avtalet mellan LO och KFO gäller att du har 18 månader på dig, räknat från det datum då du slutade din tillsvidareanställning, för att ansöka hos CIKO om omställningsersättning.

Omsättningsersättningen är ett skattepliktigt engångsbelopp som 2020 är 33 400 kronor vid heltid.

Så anmäler du dig

Det finns inga blanketter för LO-KFO avtalet, utan alla anmälningar görs via CIKOs hemsida. När du gjort själva ”grundanmälan” till CIKO, kan du ansöka om omställningsersättning på https://ciko.se/ansok-om-ose/

För att ansöka om omställningsersättning börjar du med att anmäla dig till CIKO. Det gör du på https://ciko.se/anmal-som-jobbsokare/

Även arbetsgivaren ska anmäla sig, fast på https://ciko.se/anmal-som-arbetsgivare/

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner