En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetslöshet

Arbetslöshet

Senast uppdaterad 2020-06-05

Omställningsstöd – praktiska åtgärder – enligt kollektivavtal

De delar av avtalen som gäller omställningsstöd är praktiskt inriktade och innebär att du som uppsagd har rätt till individuellt anpassade åtgärder. Skillnaden mellan omställningsstödet LO-Privat vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Du som är försäkringsinformatör ska inte arbeta aktivt med omställningsstöden, bara känna till att de finns så att du kan ge en fullständig bild av kollektivavtalets förmåner vid arbetslöshet. Det är den/de som har förhandlingsmandat i den lokala fackliga organisationen som ska jobba med omställningsstödet. Det kan vara på klubben eller avdelningen, beroende på hur det lokala facket är organiserat.

Omställningsstöd (genom Trygghetsfonden, TSL). Gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Du som är försäkringsinformatör ska inte arbeta aktivt med omställningsstöden, bara känna till att de finns så att du kan berätta att också dessa ingår i kollektivavtalets förmåner vid arbetslöshet.

Det finns lite mer information i Handboken om omställningsstöden än här i Blankettguiden – men inte mycket. Det är avsiktligt.

Det är den/de som har förhandlingsmandat i den lokala fackliga organisationen som ska jobba med omställningsstödet. Det kan vara på klubben eller avdelningen, beroende på hur det lokala facket är organiserat.

Aktivt omställningsstöd (genom Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO). Gäller både vid uppsägning på grund av arbetsbrist och om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom.

Anmälningarna både för LO-Privat (Trygghetsfonden TSL) och LO-KFO (Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO) finns bara som webbanmälningar:

KFO

Omställningsstöd för uppsagda på avtalsområde LO-Privat

De flesta inom avtalsområde LO-Privat är anslutna till TSL, alltså Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL. Omställningsstödet har (i motsats till AGB-försäkringen) ingen åldersgräns. Förutsättningarna för rätt till stöd är följande:

  • Grunden för rätt till omställningsstöd är uppsägning på grund av arbetsbrist (driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet)
  • Du ska under det senaste året ha haft en genomsnittlig arbetstid på 16 timmar i veckan när anställningen upphör.

Du som blir uppsagd har två val: Att få omställningsstöd eller att driva tvist om felaktig uppsägning. Endera – inte både och. Du ska dock inte behöva göra valet på stående fot i en pressad situation. Därför finns det rättssäkerhetsgarantier av två slag i avtalet:

  • Om du anmäls för omställningsstöd och därefter kommer på att uppsägningen var felaktig har du en vecka på dig (från det att facket lämnat begäran om omställningsstöd) att anmäla tvist om felaktig uppsägning till arbetsgivaren. Gör du inte det, kan du inte sedan inleda tvist om uppsägningen utan får acceptera uppsägningen med omställningsstöd.
  • Det lokala facket kan också välja att anmäla dem som ska ha omställningsstöd men avstå från att anmäla den av de anställda som man anser är felaktigt uppsagd. För den personen kan facket driva tvisten lokalt och centralt samt stämma till domstol, också i det fallet kan du som saken gäller ångra dig. Men ska du ångra dig, måste det ske innan det blir dom i ärendet. Det som krävs är att man återkallar sin talan och förbinder sig att inte driva tvisten mer. Därefter kan man lämna in en anmälan om omställningsstöd.

Mer information för både fack och arbetsgivare finns på www.tsl.se. En nyhet från och med i år är att det inte längre finns någon pappersblankett för ansökan, utan det görs via TSLs hemsida (direktadressen till webbtjänsten för ansökan är https://www.tsl.se/ansokan).

Observera att TSL bara behandlar ansökningar från arbetsgivaren och det lokala facket. Det är alltså inte du som uppsagd som ska ansöka.

Aktivt omställningsstöd för uppsagda på avtalsområde LO-KFO

Det aktiva omställningsstödet syftar till att öka dina möjligheter att få ett nytt arbete och ska alltså utformas individuellt. En individuell handlingsplan ska därför upprättas för dig. I motsats till vad som gäller för den ekonomiska omställningsersättningen finns ingen åldersgräns nedåt för att få del av det aktiva omställningsstödet.

Du kan få omställningsstöd i flera situationer:

  • Du ska ha varit tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 12 månader (räknat tillbaka från tidpunkten då anställningen upphör). Du ska under denna tid också ha haft minst 40 procents sysselsättningsgrad.
  • För dig som har haft en tidsbegränsad anställning och vars anställning löper ut gäller att du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 24 månader och med 40 procentig sysselsättningsgrad.
  • För dig som har blivit uppsagd på grund av ohälsa gäller att du ska ha varit sammanhängande anställd hos ett eller flera företag eller organisationer anslutna till KFO sedan minst 12 månader och med 40 procentig sysselsättningsgrad. Dessutom ska du ha genomgått en omplaceringsutredning på din arbetsplats för att klargöra att du inte kan stanna kvar på den arbetsplatsen.

Insatserna får pågå i högst 18 månader efter det att anställningen har upphört men tanken är att stödet ska kunna börja ges redan under uppsägningstiden. När beslutet om uppsägning är fattat, kan arbetsgivaren och du som blivit uppsagd anmäla tillsammans eller så kan du göra anmälan till CIKO själv.

Omställningsstöd för uppsagda på avtalsområde LO-Fastigo

För de cirka 11 000 anställda som omfattas av avtal mellan LO och Fastigo finns Trygghetsfonden Fastigo-LO. Den omfattar kollektivanställda inom LO, Fastighetsanställdas Förbund, Byggnads, Målarna och Kommunal. Trygghetsfonden bildades i sin nuvarande form 2005.

Omställningsstöd innebär att den som blivit uppsagd får ett individuellt anpassat stöd för att söka nytt jobb, för omskolning, starta eget och så vidare. Fram till slutet av 2020 pågår ett försök med ett utvidgat uppdrag för trygghetsfonden så att även uppsägningar på grund av personliga skäl/ohälsa omfattas.

KFO

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner