En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkringen hör till Avtalspension SAF-LO och Gemensam Tjänstepension GTP men praktiskt är den kopplad till din anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och från och med 2014 till den nya avtalsförsäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT).

För avtalspensionen som finns i ditt kollektivavtal är det ju arbetsgivaren som betalar in premien. När arbetsgivaren inte betalar lön – till exempel när du är sjuk – finns heller inget underlag att betala in pensionspremien på.

För att du inte ska gå miste om pensionsrätt i när du är sjuk eller föräldraledig övertar premiebefrielseförsäkringen arbetsgivarens pensionspremiebetalningar.

Tänk på det här

Om du har familjeskydd som tillval till din Avtalspension SAF-LO är det extra viktigt att du anmäler dig till premiebefrielseförsäkringen. Om varken arbetsgivaren eller premiebefrielseförsäkringen betalar premien kan familjeskyddet upphöra på grund av bristande premiebetalning, eftersom det inte kommer in några pensionspremier som kostnaden för familjeskyddet kan dras från. Vill du sedan ha tillbaka familjeskyddet görs en hälsoprövning.

”Premiebefrielse” är en fackterm som används på försäkringsområdet för att beskriva att den som ska betala in en premie för en försäkring slipper göra det i vissa situationer. En premiebefrielseförsäkring är en försäkring som går in och betalar den aktuella premien under den tiden.

Vid sjukdom eller arbetsskada

När du gör anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS eller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA, har du samtidigt anmält dig till premiebefrielseförsäkringen. Mer behöver du inte göra.

Observera att du kan få pensionspremien betalad av premiebefrielseförsäkringen även om du ännu inte har hunnit kvalificera sig till ersättning från AGS.

Om du beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning och kanske därför måste lämna din anställning helt eller delvis, betalar premiebefrielseförsäkringen den pensionspremie eller del av premie som arbetsgivaren annars skulle ha betalat om du varit kvar på jobbet.

Vid graviditetspenning och föräldrapenning

Premiebefrielsen innebär att du fortsätter att tjäna in avtalspensionsrätt under den tid som du uppbär graviditetspenning eller föräldrapenning i samband med barns födelse/adoption. (Tillfällig föräldrapenning, så kallade vab-dagar, berättigar dock inte till premiebefrielse.)

Premiebefrielseförsäkring vid föräldrapenning kan som längst gå in och betala pensionspremien i 13 månader.

Anmälan till Föräldrapenningtillägg, FPT, fungerar samtidigt som anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Även när det gäller ”äldre” föräldraledighetsperioder eller graviditetspenning så ska du använda AFA Försäkrings webbanmälningsfunktion (www.afaforsakring.se). Om det av någon anledning inte är möjligt, ring till AFA Försäkrings kundcenter, tel 0771-88 00 99, så får du hjälp med anmälan.

KFO

Du som är kooperativt anställd (avtalsområde LO-KFO) har inte just det problemet, eftersom GTP Familjeskydd inte är ett tillval utan ingår automatiskt i GTPs grundutformning. Det är ändå väldigt viktigt att du inte glömmer anmäla t.ex. äldre föräldraledighetsperioder.

Återigen: Anmälan till premiebefrielseförsäkringen är viktig!

Premiebefrielseförsäkringen är en viktig försäkring! Den säkerställer att du inte går miste om pensionsrätt när du är sjuk, arbetsskadad eller föräldraledig.

Alldeles för många på våra avtalsområden missar detta. Påminn dina arbetskamrater som blivit föräldrar den senaste tioårsperioden om att anmäla sina föräldraledigheter (det går bra att göra i efterskott)!

Numera (från och med 2014) är det extra viktigt, eftersom du kan få en kompletterande ersättning när du har föräldrapenning på grund av barns födelse/adoption genom avtalsförsäkringen Föräldrapenningtillägg (FPT).

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner