En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-05-26

Regler för bedömning av arbetsförmåga

Reglerna för bedömning av arbetsförmågan (”rehabiliteringskedjan”) är själva grunden för rätten till sjukpenning – och därför av central betydelse i det fackliga arbetet. Vilken typ av arbete som Försäkringskassan prövar mot, beror på hur länge du varit sjuk. Både din aktuella sjukperiod och ”gamla” sjukperioder räknas.

  • Sjukdag 1–90: Kan du gå tillbaka till ditt vanliga arbete, eventuellt med tillfällig anpassning?
  • Sjukdag 91–180: Kan arbetsgivaren omplacera dig till något annat arbete hos sig? Om du inte kan hitta arbete på arbetsplatsen eller om frågan inte är utredd, så kan Försäkringskassan ta initiativet till ett kontaktmöte med Arbetsförmedlingen. Du kan ha kontakt med Arbetsförmedlingen och ha kvar din sjukpenning (och din anställning förstås). Arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen att arbetsanpassa och rehabilitera kvarstår dock.
  • Sjukdag 181–365: Kan du försörja dig själv genom ett på arbetsmarknaden normalt förekommande förvärvsarbete, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig? Sjukpenning beviljas om du vid sjukdag 180 helt klart kommer att kunna återgå till arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare och har en tydlig tidplan för detta. Prövningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten kan också skjutas upp om Försäkringskassan bedömer att det vore oskäligt att inte lämna sjukpenning (exakt vad som räknas som ”oskäligt” är dock inte helt klarlagt ännu).
  • Efter sjukdag 365 (karensdagen plus 364 ersättningsdagar) ska det som huvudregel beaktas om du har en sådan arbetsförmåga att du kan försörja dig själv genom ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för dig. Om svaret är ja, har du inte rätt till sjukpenning (och tvärtom, om svaret är nej). Prövningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten kan dock skjutas upp om Försäkringskassan bedömer att det vore oskäligt.

Tänk på att sjukdagar från olika sjukperioder läggs samman. Försäkringskassans prövning av arbetsförmågan enligt ett visst steg kan därför komma tidigare i en sjukperiod.

Försäkringsinformatör! Uppmana medlemmen att begära besked från Försäkringskassan om vilket steg i ”rehabiliteringskedjan” som är aktuellt i det nya sjukfallet. Denna information behövs även för arbetsgivarens arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbete – och den fackliga bevakningen av att det verkligen sker!

C-19 Tillfälligt undantag från 180-dagarsprövningen i Rehabiliteringskedjan

Just nu ställs mycket av planerad vård in eller skjuts upp på grund av Covid-19. Detta påverkar 180-dagarsprövningen i bedömningsmodellen Rehabiliteringskedjan. Hittills har du kunnat få undantag från att få din arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden (”normalt förekommande arbeten”) om det varit sannolikt att du efter planerad vård och/eller rehabilitering skulle kunna återgå i arbete hos din arbetsgivare. Försäkringskassan har därför i ett rättsligt ställningstagande beslutat att fram till den 31 oktober 2020 gäller att:

… personer som hamnar i detta läge ska kunna undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Försäkringskassan gör bedömningen att det under rådande omständigheter är oskäligt att göra prövningen mot hela arbetsmarknaden. Syftet är att människor inte ska hamna kläm med anledning av att vården inte kan erbjuda de insatser som behövs för att personen ska kunna återgå i arbete.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner