En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-06-05

Två blanketter för fördjupande läkarintyg

I förra årets upplaga av Blankettguiden hade vi en blankett som hette Särskilt läkarutlåtande (SLU) här. Den blanketten har numera strukits ur Försäkringskassans blankettsortiment. De två fördjupade läkarintyg som nu gäller är Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LHU) och Aktivitetsförmågebedömning (AFU). En eller båda kan användas både inför beslut om sjukpenning, till exempel vid sjukdag 181, eller inför beslut om sjukersättning och/eller arbetsskadelivränta. Det kan också gälla arbetsförmågeprövning under en pågående period med sådan ersättning.

Blir du kallad till ett läkarbesök för ett fördjupad bedömning – hos din vanliga behandlande läkare eller en annan läkare – är du skyldig att medverka. Annars riskerar du att din sjukpenning eller andra sjukförmåner kan dras in.

Syftet med fördjupade medicinska bedömningar är att Försäkringskassan ska få en ingående beskrivning av den din funktionsnedsättning och dina aktivitetsbegränsningar på grund av din sjukdom eller skada. Utifrån dessa beskrivningar bedömer Försäkringskassan sedan din arbetsförmåga – med hjälp av sina försäkringsmedicinska rådgivare (de som tidigare kallades ”försäkringsläkare” /”förtroendeläkare”).

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LHU)

Blanketten ska fyllas i av en läkare, så den börjar med uppgifter om ditt hälsotillstånd ur ett strikt medicinskt perspektiv. Men läkaren ska genom att samtala med dig också lämna uppgifter om följande:

  • Punkt 5. Vilka aktivitetsbegränsningar som du har på grund av sjukdomen (eller skadan).
  • Punkt 6. Hur du själv anser att sjukdomen/skadan utgör ett arbetshinder.
  • Punkterna 7 och 8. Vilka insatser som redan har gjorts, vad mer kan du behöva för att kunna återgå i arbete och vilka andra faktorer som man kan behöva ta hänsyn till.
  • Punkterna 9 och 10. Här återkommer frågan om arbetsförmågan, med möjligheter och begränsningar samt läkarens prognos om hur arbetsförmågan kan komma att förändras (positivt eller negativt) framöver.

Glöm inte att be läkaren att få en kopia av de intyg/utlåtanden som utfärdas för dig och/eller att läkaren redovisar vad hen har skrivit så att du kan bedöma om uppgifterna du lämnat har uppfattats på rätt sätt.

LHU-blanketten används antingen ensam eller – beroende på vad Försäkringskassan begärt – tillsammans med AFU- blanketten för utreding av aktivitetsförmågan. I båda fallen får man anta att läkaren läst och använder den manual för läkare för genomförande av en aktivitetsförmågeutredning (AFU) som finns på www.forsakringskassan.se/sjukvard.

 

Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Denna blankett för den utredning som Försäkringskassan kan beställa från din behandlande läkare eller någon annan läkare handlar om din arbetsförmåga. Utredningen handlar om de två saker som står precis i början av blanketten: ”Bedömning av medicinska förutsättningar för arbete” respektive ”Den försäkrades syn på möjligheter till arbete”.

Förbered dig gärna genom att själv läsa läkarmanualen för AFU-utredningen (se sista stycket i avsnittet om LHU-blanketten). Följande punkter är viktiga att du tänker igenom noga och är beredd att beskriva noggrant.

  • Punkt 4.3. Förmåga till aktiviteter i dagligt liv.

Läkaren är specialist på allt som har med det medicinska att göra – men bara du vet allt om hur din sjukdom eller skada begränsar dig i ditt dagliga liv.

  • Punkt 5 med alla underpunkter. Här handlar det om fysisk funktion, syn/hörsel/tal, balans/koordination/finmotorik och psykiska funktioner som exempelvis koncentration och uthållighet.

Även om det känns svårt att acceptera att funktionsförmågan blivit nedsatt och du självklart hoppas på att det blir bättre eller lättare framöver, är det ”dagsformen” just vid tidpunkten för utredningen som efterfrågas. Bagatellisera inte dina eventuella svårigheter i vardagen.

  • Punkt 8. Här ska du ge din egen syn på möjligheterna till arbete.

Diskutera gärna denna punkt i förväg med det lokala facket. Har allt som kan göras från arbetsgivarens sida gjorts för att underlätta för dig att återgå i arbete? (Gå tillbaka och läs mer under avsnittet ”Åter till arbetet – arbetsanpassning och rehabilitering” här i Blankettguiden och gå också in på LOs webbsajt Åter till arbetet på www.lo.se/start/ater_till_arbetet.)

  • Punkt 9. Läkaren ska delge dig sin bedömning och du ska ange om du håller med eller om du har en avvikande uppfattning och i så fall om vad.

 

 

Sjukvårdsdelen av Försäkringskassans hemsida är stor, så det enklaste sättet att hitta manualen är at skriva in ordet ”manual” i sökrutan på startsidan www.forsakringskassan.se

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner