En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Sjukdom

Sjukdom

Senast uppdaterad 2020-06-28

Smittbärarpenning

Den här förmånen ska egentligen inte ha en symbol för Covid-19 – för den är en reguljär socialförsäkringsförmån. Under ett normalår är det dock mycket få personer som får smittbärarpenning. Under 2019 varierade antalet per månad mellan 15 och 38. I januari och februari 2020 fick 23 personer smittbärarpenning (samma antal båda månaderna), men redan under mars hade antalet gått upp till 132.

I och med spridningen av Covid-19 har smittbärarpenningen blivit högaktuell. Dessa är reglerna:

C-19

Det som gör den här förmånen ovanlig är att du ska vara arbetsför (inte uppvisa arbetsförmågenedsättande sjukdomssymtom) för att få få smittbärarpenning. Förutsättningen för ersättning är att en läkare har bedömt att du inte ska arbeta eftersom du är eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som en samhällsfarlig sjukdom.

Arbetar du med livsmedel kan du få smittbärarpenning om du har en sjukdom, smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du kan få ersättning för dagar eller delar av dagar då du inte kan arbeta på grund av detta. Du kan också få smittbärarpenning (och reseersättning) om du förlorar inkomst för att du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. Inkomsttaket ligger på 8 prisbasbelopp, liksom sjukpenningen.

Du kan inte få smittbärarpenning om du själv blivit sjuk av smittan du fått. Om så är fallet, ska du ansöka om sjukpenning istället.

OBS! När du ansöker om smittbärarpenning måste du ha läkarintyg från första dagen.

Smittbärarpenning till vissa anhöriga till personer i riskgrupp från den 1 juli 2020

Även denna tillfälliga ändring kommer att gälla under perioden 1 juli till och med 30 september 2020. Målgruppen är personer som har ett jobb utanför hemmet samtidigt som de i hemmet är personlig assistent åt en närstående i samma hushåll – och som alltså riskerar att dra hem smitta från det andra jobbet.

Så skrev regeringen den 10 juni i en artikel på sin hemsida om förslaget:

Det handlar om anhöriga som i samma hushåll arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll. Den utvidgade rätten till ersättning gäller för anhöriga som, utöver den vård eller stöd och service som den anhöriga ger den närstående, även arbetar. För att ersättning ska kunna betalas ut krävs att det saknas möjlighet att utföra förvärvsarbetet i hemmet. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen så att lämpligt avstånd kan hållas till andra för att undvika smittspridning. Ersättning ska lämnas med som mest 804 kronor per dag under 90 dagar.

C-19

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner