En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetsskada

Arbetsskada

Senast uppdaterad 2020-06-05

TFA-anmälan – så fyller du i den

Många av uppgifterna som ska lämnas på skadeanmälan till TFA överensstämmer  med de uppgifter som lämnas i arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Skillnaden är att  det är den skadade som fyller i alla uppgifter förutom punkt 6-11 som fylls i av arbetsgivaren.

Här följer kommentarer till några viktiga uppgifter i TFA-anmälan:

Skadeorsak ska anges, och vid arbetssjukdom ska du ange även diagnos och inte bara vilken typ av besvär du har.

Var det olycksfall i arbete (på arbetsplatsen eller annat ställe där arbetet utfördes), olycksfall i samband med färd i tjänsten eller färd till eller från arbetet (färdolycksfall)?

Om du har kommit fram till arbetsplatsen (innanför grindarna, på arbetsgivarens mark eller mark som arbetsgivaren tillhandahåller eller ute hos kund) ska AFA Försäkring i första hand pröva ärendet som olycksfall i arbetet. Så ange detta med ett kryss på blanketten. Tänk på att motsvarande uppfattning också bör anges och framgå av arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan.

Om AFA Försäkring anser det vara ett färdolycksfall får du ett meddelande om detta. I så fall måste du rikta ditt ersättningsanspråk till ansvarig för olycksfallet, till exempel fastighetsägare för bristfällig halkbekämpning.

För att frågan om olycksfallet eller den skadliga inverkan i arbetet orsakat besvären (sambandsfrågan) ska kunna bedömas snabbt och korrekt behövs detaljinformation. Till exempel: var någonstans skadan inträffade, sysselsättning vid skadetillfället, hur skadan uppstod (vad gjorde du dig illa på?) samt varför skadan inträffade.

Det är även mycket bra om du fyller i var du har behandlats (exempelvis vilket sjukhus) liksom om du varit inlagd och under vilken tid. Detta för att underlätta förståelsen för skadans följder och varför den till exempel krävt lång sjukskrivning.

Vid arbetssjukdom, påpeka gärna om du haft besvär länge innan du först sökte läkarvård för dem. Det kan underlätta förståelsen både för att sjukskrivningen vid arbetssjukdom kan bli långvarig och för att bestående besvär uppkommit. Det är viktigt att fylla i uppgifterna så utförligt som möjligt eftersom AFA Försäkring även använder dessa uppgifter i sitt skadeförebyggande arbete. Bifoga gärna ett separat papper med de redogörelser som du inte får plats med på blanketten.

Med frågan om annan försäkring avses såväl privat försäkring som även trafikförsäkring. Det finns inte längre särskild frågeruta för trafikskada. Vid färdolycksfall med trafikförsäkringspliktigt fordon ska AFA Försäkring alltid hänvisa till trafikförsäkringen.

På framsidan skriver du som skadats under att de uppgifter som du lämnat är riktiga. Underskriften innebär även en fullmakt för TFA att inhämta upplysningar och handlingar (journaler, läkarintyg, röntgenutlåtanden med mera) från läkare, sjukvårdsinrättningar, Försäkringskassan. Handlingarna är nödvändiga för att bedöma rätten till ersättning.

Frågan om flera arbetsgivare är viktig bland annat när inkomstunderlag ska inhämtas för att bedöma ersättning för inkomstförlust.

”Övriga upplysningar” finns inte längre som ruta på blanketten. Använd separat papper för att till exempel skriva att du önskar få ärendet prövat av TFAs Vållandenämnd. Se textförslaget ovan.

Punkt 6-11 på baksidan fylls i av den arbetsgivare som du hade vid skadedagen. Observera att arbetsgivaren enbart intygar riktigheten avseende lämnade företags- och anställningsuppgifter.

Blankettguiden var från början en guide till pappersblanketter, så därför visar vi fortfarande sådana. Men numera är det betydligt enklare att använda AFA Försäkrings digitala anmälan. (Läs här om hur du använder den och vilka fördelarna är.) Frågorna är samma i webbanmälan som på pappersblanketten.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner