En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Tillfällig föräldrapenning

10 dagar i samband med barns födelse/adoption

Tillfällig föräldrapenning är mest känd som ”vab”, det vill säga vård av sjukt barn, men det finns också en separat del av förmånen som i samband med barnets födelse betalas ut under 10 dagar till den förälder som inte själv fysiskt föder barnet. Vid adoption betalas 10-dagarsersättningen med 5 dagar till vardera föräldern om ni inte kommit överens om en annan fördelning.

Vab

Annars är tillfällig föräldrapenning lika med vård av sjukt barn (vab) och det finns många specialregler för denna förmån. Huvudregeln är att vab-ersättning betalas under 120 dagar per barn och år och att barnet inte ska ha fyllt 12 år. För tillfällig föräldrapenning (vab) gäller 7,5 prisbasbelopp som inkomsttak. Det är bara den ”ordinarie” föräldrapenningen som har ett inkomsttak på 10 prisbasbelopp. Ersättningen vid vab är 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, multiplicerad med 0,97 och dividerad med 365. Tillfällig föräldrapenning (vab) kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Vid beräkning av antalet dagar räknas två dagar med halv eller fyra dagar med fjärdedels ersättning som en dag. Du kan inte få ersättning för arbetsfria dagar.

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner