En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Dödsfall

Dödsfall

Senast uppdaterad 2020-05-27

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL, eller Avtalsgrupplivförsäkringen, AGL

Oavsett hur gammal du är: Berätta för dina närstående om vilka försäkringar du omfattas av och som kan ge ersättning om du skulle avlida. Ja, det är obehagligt att tänka på döden och man skjuter gärna frågan ifrån sig – men det kan hända … Om det skulle ske, är det väldigt viktigt att din familj vet om att du har en bra livförsäkring i ditt kollektivavtal. Så här ligger det till:

  • Är du anställd med kollektivatal inom avtalsområdet LO-Privat ingår Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. Den gäller normalt till 65 års ålder om du är anställd.
  • Är du anställd med kollektivavtal inom avtalsområdet LO-KFO ingår Avtalsgrupplivförsäkringen, AGL. Sedan 2019 är den normala slutåldern kopplad till 32 § LAS(som innehåller bestämmelsen om hur länge man har rätt att fortsätta vara anställd). Från och med 2020 är LAS-åldern 68 år.

De båda försäkringarnas innehåll är i huvudsak identiskt. Det som skiljer är vilket försäkringsbolag som administrerar försäkringen – alltså hur efterlevande ska gå tillväga för att anmäla dödsfall och få ut ersättningen.

Glöm inte att TGL och AGL fortsätter att gälla om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall, även om din anställning upphört därför att du beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning.

KFO

Anmälan om anställds eller makes/makas/registrerad partners/sambos dödsfall bör göras snarast till den försäkring som gäller på respektive avtalsområde. Observera att det är långtifrån säkert att vare sig arbetsgivaren eller det lokala facket har blanketter ”på lager”, eftersom dödsfall i yrkesverksam ålder inte är så vanliga.

  • Dödsfallsanmälan på avtalsområde LO-Privat: Görs enklast genom att fylla i och printa ut pappersblanketten på AFA Försäkrings anmälningsfunktion på www.afaforsakring.se eller ladda ned den från samma ställe. Pappersblankett kan också beställas från AFA Försäkrings kundcenter, telefon 0771-88 00 99. Om den avlidna var sambo, behöver den efterlevande sambon lämna ett antal uppgifter till AFA Försäkring. Det finns numera en särskild samboutredningsblankett för detta (blankettnummer F 6201) och den, inklusive Intyg om sammanboende, som är blankettens andrasida, ska bifogas dödsfallsanmälan. Alla AFA Försäkrings blanketter vid dödsfall finns på www.afaforsakring.se/Forsakringar/Anmalningsblanketter/Forsakring-vid-dodsfall/.

Försäkringsinformatör! Om en arbetskamrat avlider, ta gärna kontakt (eller se till att någon annan i det lokala facket gör det) med hens familj och informera om TGL/AGL och om hur man gör för att anmäla. Det är särskilt viktigt numera då Pensionsmyndigheten i de flesta fall betalar ut de lagstadgade efterlevandepensionerna automatiskt utan att de efterlevande behöver göra något.

  • Dödsfallsanmälan på avtalsområde LO-KFO: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) kan administreras antingen av Folksam eller Pensionsvalet. Om du inte vet, kolla med din arbetsgivare eller ring Folksam Kooperativa Tjänstepensioners kundservice på 020-485 485 eller Pensionsvalets kundservice på 020-650 111.

Pensionsvalets blankett är gemensam för både försäkring och pension. På samma blankett anmäls dödsfall till Avtalsgrupplivförsäkringen AGL och GTP Familjeskydd samt eventuellt tillvalt återbetalningsskydd till Kooperationens Avtalspension, KAP. Telefonnummer till Pensionsvalets kundservice är 020-650 111. E-postadressen är info@pensionsvalet.se.

Folksams blankett gäller bara Avtalsgrupplivförsäkringen (och används också inom vissa andra avtalsområden där Folksam administrerar en ”vanlig TGL”). Telefonnummer till Folksams kundservice är 020-485 485. E-postformulär finns på på www.folksam.se/kundservice/flera-satt-att-kontakta-oss/med-e-post.

Blanketterna är lite olika uppbyggda men gemensamt är att det finns en avdelning i båda som ska fyllas i och undertecknas av den arbetsgivare som den avlidna var anställd hos senast.

Vid dödsfall på grund av arbetsskada

Arbetsskada som leder till dödsfall ska alltid anmälas både till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Anmälan görs på Försäkringskassans arbetsskadeanmälan respektive TFA-blanketten (se kapitlet Arbetsskada ovan). Blanketterna och/eller webbanmälan ska förutom av den skadade också undertecknas av både arbetsgivaren och skyddsombud/fackföreningsrepresentant. Du som är försäkringsinformatör: Bevaka att arbetsgivaren gör arbetsskadeanmälan vid dödsfall!

Läs mer om vad som gäller vid anmälan om arbetsskada i kapitlet Arbetsskada i denna blankettguide.

TGLs och AGLs fortsättningsförsäkringar

Om din anställning upphört därför att du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning (”förtidspension”) fortsätter TGL eller AGL att gälla fram till 65-årsdagen under förutsättning att du omfattades av TGL eller AGL när du blev sjuk och det sedan ledde till sjuk/aktivitetsersättning. I den situationen behöver du inte göra något – mer än att berätta för din familj att du omfattas av TGL-/AGL-skydd om du skulle avlida före 65 års ålder.

Om du däremot blir arbetslös, är läget ett annat. I den situationen fortsätter både Tjänstegrupplivförsäkringen TGL och Avtalsgrupplivförsäkringen AGL att gälla i 180 dagar efter anställningens slut, under förutsättning av du fullgjort minst 180 dagars försäkringsgrundande anställningstid. Att försäkringen fortsätter att gälla kallas för efterskydd.

Om du saknar den här medlemsförsäkringen som förlänger ditt efterskydd kan du själv teckna motsvarande, som kallas TGLs eller AGLs fortsättningsförsäkring. Du betalar premien själv. Fortsättningsförsäkringarna ger ett fortsatt TGL-/AGL-skydd efter efterskyddstiden, dock längst till 65 års ålder.

  • Ansökningsblankett till TGLs fortsättningsförsäkring finns hos AFA Försäkring.
  • Ansökningsblankett till AGLs fortsättningsförsäkring finns hos Folksam.

KFO

Tillhörande blanketter

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner