En hjälpreda i konsten att fylla i blanketter för privat- och kooperativt anställda arbetare

Arbetsskada

Arbetsskada

Senast uppdaterad 2019-06-11

Utred och anmäl allt!

Skyddsronder viktiga i det förebyggande arbetet

Skyddsronderna är viktiga för att fånga upp tillbud och olycksfall men också för att i tid upptäcka arbetssjukdomar (såsom belastningsskador och psykisk ohälsa). Det systematiska arbetsmiljöarbetet har förtydligats genom föreskriften för att förebygga psykisk ohälsa, ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” AFS 2015:4.

Noteringar om besvär är viktiga om besvären inte kan förhindras trots förebyggande åtgärder. I så fall kan anteckningarna ligga till grund för rätt till ersättning till följd av vållande. Om du kombinerar uppdraget som försäkringsinformatör med det som skyddsombud, bör du ta för vana att vid skyddsronder fråga arbetskamraterna (och dokumentera) om de har fysiska eller psykiska besvär som de tror kan vara en följd av arbetet och berätta att avsikten är att förebygga skada. Se till att skyddsrondsprotokollen sparas och att de används i det systematiska arbetsmiljöarbetet med syfte att förebygga.

Om samtal inte kan genomföras i samband med skyddsrond, föreslå tid och plats för detta. Detta är viktigt, med tanke på att många drar sig för att prata om ohälsa under en skyddsrond.

Tillbud – en varningssignal

Massor av händelser på våra arbetsplatser är ”nästan” arbetsskador. En sekund till, en millimeter till – och någon skulle ha blivit skadad. Tillbuden är viktiga fingervisningar om att arbetsmiljön inte är fullt så säker som den borde vara. Som tillbud vill vi också räkna in att man går omkring och har ont och värken (fysisk eller psykisk)kan antas bero på arbetet. Det utgör på sikt en risk för att belastnings-/förslitningsskada ska uppstå.

Hanteringen av tillbud hör till det praktiska skyddsarbetet på arbetsplatsen. Det är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets SAM-föreskrift om detta. Varje arbetsplats ska därför ha någon form av rutiner för tillbudsanmälan, dokumentation och uppföljning av tillbud. Anmäl alltid tillbud till arbetsledningen och skyddsombudet!

När skadan har hänt

Oavsett om skadan leder till sjukskrivning eller inte ska alla personskador på arbetet eller färdolycksfall anmälas! Både facket och samhället som helhet behöver korrekt statistik om antal och typ av arbetsskador. Särskilt arbetssjukdomarna, till exempel belastnings-/förslitningsskadorna och psykiska skador, är underrapporterade. Det är mycket viktigt att alla arbetssjukdomar anmäls! Anmälan är ett viktigt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, för att förebygga arbetsskador.

Samtliga artiklar i detta område

<p>På Blankettguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.</p> Jag godkänner